phần mềm giấu tin trong ảnh số D.A.T INVISIBLE v1.0

       Sản phẩm có tác dụng che giấu thông tin, sử dụng đối tượng chứa thông tin để ngụy trang, làm vỏ bọc che giấu cho thông tin mật nằm bên trong đối tượng mang tin. Sản phẩm ứng dụng trong lưu trữ và truyền thông tin mật. Việc truyền tin mật có thể được triển khai truyền qua các kênh thông tin công khai như mạng xã hội, email, các dịch vụ chia sẻ ảnh, chia sẻ dữ liệu công khai,…

Sản phẩm có 4 chức năng chính:

        Kiểm tra dung lượng chứa của ảnh: Cho phép tính dung lượng thông tin có thể chứa trong ảnh, đơn vị tính bằng byte.

        Kiểm tra tin giấu: Cho phép kiểm tra tin giấu có trong ảnh theo định dạng tệp tin và kích thước tin giấu. Chức năng chỉ thực hiện sau khi người dùng sử dụng phần mềm giấu tin vào ảnh.

        Giấu tin: Cho phép thực hiện giấu tin, thông tin đầu vào trước khi đem giấu sẽ được mã hóa với mật khẩu của người dùng nhập, tăng cao tính an toàn.

        Trích tin: Cho phép thực hiện trích thông tin mật đã được giấu trong ảnh, thông tin trước khi được trả về cho người dùng sẽ được giải mã với mật khẩu người dùng nhập.

Thông tin tác giả:

       Trần Quang Tú

        Đơn vị: CNPM-K8B, Khoa CNTT – Trường ĐH CNTT & TT

        Điện thoại: 0167 937 0349            

        Email: quangtu.cntt@gmail.com