Tra cứu lịch học cho sinh viên

          Tra cứu lịch học cho sinh viên là phần mềm ứng dụng chạy trên nền Mobile, nhằm phục vụ tốt nhất cho  việc tra cứu lịch học của sinh viên theo học chương trình đào tạo tín chỉ. Ngoài ra chương trình còn cung cấp thêm 1 vài chức năng hỗ trợ việc học và tra cứu từ Tiếng anh.

Các chức năng chính :

          + Cho phép sinh viên có thể tra cứu lịch học và đăng kí môn học một cách tiện lợi nhất thông qua các giao tiếp kết nối Wifi và 3G.

          +  Hỗ trợ báo thức và báo lập lịch học.

          +  Hỗ trợ dịch tiếng anh trực tuyến thông qua  Bing

          +  Hỗ trợ kiểm tra phát âm Tiếng anh.

          +  Download lịch học qua mạng Wifi và 3G.

Địa chỉ áp dụng:

          + Trường Đại học CNTT & Truyền Thông Thái Nguyên.

          + Trường Đại học KT & Quản Trị Kinh doanh.

Thông tin tác giả:

          Sv.Ngô Văn Bằng

          Đơn vị: Lớp CNPM-K9B – Trường ĐH CNTT & TT