Left-Banner
Right-Banner

Restaurant assistant

           Restaurant Assistant là hệ thống tương tác cho phép nhân viên phục vụ trong các nhà hàng lớn thực hiện ghi thực đơn của khách hàng và chuyển về cho bộ phận lễ tân và nhà bếp thông qua các thiết bị di động cầm tay như: Smartphone, Ipad ... Thông tin được lưu trữ trên hệ thống sẽ được dùng để tính toán và xuất hoá đơn khi khách thanh toán. Phần mềm có cách chức năng:

          Đăng nhập tài khoản nhân viên: Mỗi nhân viên được cấp 1 tài khoản để làm việc, và có thể dùng để tính toán thời gian làm việc cuối tháng.

          Hiện thị danh sách và trạng thái bàn cần phục vụ: Phần mềm sẽ hiển thị danh sách bàn còn trống, bàn đã được phục vụ, sau khi thanh toán, trạng thái bàn sẽ được thiết lập về khả dụng để sẵn sàng cho lượt khách tiếp theo.

          Lên thực đơn cho khách: Nhân viên sẽ hỗ trợ khách chọn món ăn và lên thực đơn, danh sách sẽ được gửi về hệ thống tại quầy lễ tân, và gửi cho nhà bếp.

Địa chỉ áp dụng: Các nhà hàng quy mô lớn, khách sạn.

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Anh Chuyên

Đơn vị: Bộ môn Mạng và Truyền thông – Trường ĐH CNTT & TT
Điện thoại: 0942. 599113 - Email: nachuyen@ictu.edu.vn  

Restaurant assistant

           Restaurant Assistant là hệ thống tương tác cho phép nhân viên phục vụ trong các nhà hàng lớn thực hiện ghi thực đơn của khách hàng và chuyển về cho bộ phận lễ tân và nhà bếp thông qua các thiết bị di động cầm tay như: Smartphone, Ipad ... Thông tin được lưu trữ trên hệ thống sẽ được dùng để tính toán và xuất hoá đơn khi khách thanh toán. Phần mềm có cách chức năng:

          Đăng nhập tài khoản nhân viên: Mỗi nhân viên được cấp 1 tài khoản để làm việc, và có thể dùng để tính toán thời gian làm việc cuối tháng.

          Hiện thị danh sách và trạng thái bàn cần phục vụ: Phần mềm sẽ hiển thị danh sách bàn còn trống, bàn đã được phục vụ, sau khi thanh toán, trạng thái bàn sẽ được thiết lập về khả dụng để sẵn sàng cho lượt khách tiếp theo.

          Lên thực đơn cho khách: Nhân viên sẽ hỗ trợ khách chọn món ăn và lên thực đơn, danh sách sẽ được gửi về hệ thống tại quầy lễ tân, và gửi cho nhà bếp.

Địa chỉ áp dụng: Các nhà hàng quy mô lớn, khách sạn.

Thông tin tác giả: ThS. Nguyễn Anh Chuyên

Đơn vị: Bộ môn Mạng và Truyền thông – Trường ĐH CNTT & TT
Điện thoại: 0942. 599113 - Email: nachuyen@ictu.edu.vn  

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama