Left-Banner
Right-Banner

hệ thống quản lý quan hệ khách hàng QUICKNOTICE V3

Quicknotice V3 là phần mềm quản trị khách hàng, tài chính CRM đã được thương mại hóa từ năm 2012 dành cho đối tượng khách hàng chính là các công ty nhỏ và vừa có đội ngũ nhân sự từ 10 – 999 nhân viên. Hiện phần mềm được phát hành dưới dạng giấy phép thương mại và đã phát triển đến phiên bản thứ 3, hỗ trợ ba ngôn ngữ  (English , Tiếng Arab , Tiếng Việt).

Là phần mềm quản trị CRM được phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng một sản phẩm quản lý khách hàng có độ tùy biến mạnh theo từng nghiệp vụ của doanh nghiệp, Quicknotice phục vụ những yêu cầu về quản lý thông tin khách hàng, xuất hóa đơn, quản lý công việc, giờ làm và thông tin thống kê lương, tài chính, tình trạng hóa hóa hiệu quả tốt nhất cho quản lý theo dõi tình hình công ty.  Lõi của hệ thống được viết dựa trên mô hình phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế và quy trình hoạt động của hệ thống cũng tuân theo quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp.

Quicknotice tập trung xây dựng kiến trúc tất cả trong một: tại một cửa sổ màn hình, nhân viên hoặc quản lý có thể điều khiển tất cả các chức năng thông qua các chức năng được bố trí gọn gàng trên giao diện click – chọn của máy tính thông thường hoặc chạm – vuốt của máy tính bảng. Phần bổ sung POS (Point of Sales) cũng tối ưu cho các công ty có các hệ thống bán lẻ hoặc phân phối hàng hóa..

Địa chỉ áp dụng:Công ty Commandos Retail Sale (UAE), Công ty Arman Realstate Holding (Australia), Công ty PopGate (Singapore), Công ty McLink Ltd (Hà Nội)

Thông tin tác giả: Nguyễn Văn Linh

Đơn vị: Bộ môn Mạng và truyền thông – Trường ĐH CNTT & TT

Điện thoại: 0985.117.515                  

Email: tuonglinhhm@gmail.com

hệ thống quản lý quan hệ khách hàng QUICKNOTICE V3

Quicknotice V3 là phần mềm quản trị khách hàng, tài chính CRM đã được thương mại hóa từ năm 2012 dành cho đối tượng khách hàng chính là các công ty nhỏ và vừa có đội ngũ nhân sự từ 10 – 999 nhân viên. Hiện phần mềm được phát hành dưới dạng giấy phép thương mại và đã phát triển đến phiên bản thứ 3, hỗ trợ ba ngôn ngữ  (English , Tiếng Arab , Tiếng Việt).

Là phần mềm quản trị CRM được phát triển dựa trên ý tưởng xây dựng một sản phẩm quản lý khách hàng có độ tùy biến mạnh theo từng nghiệp vụ của doanh nghiệp, Quicknotice phục vụ những yêu cầu về quản lý thông tin khách hàng, xuất hóa đơn, quản lý công việc, giờ làm và thông tin thống kê lương, tài chính, tình trạng hóa hóa hiệu quả tốt nhất cho quản lý theo dõi tình hình công ty.  Lõi của hệ thống được viết dựa trên mô hình phần mềm theo tiêu chuẩn quốc tế và quy trình hoạt động của hệ thống cũng tuân theo quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp.

Quicknotice tập trung xây dựng kiến trúc tất cả trong một: tại một cửa sổ màn hình, nhân viên hoặc quản lý có thể điều khiển tất cả các chức năng thông qua các chức năng được bố trí gọn gàng trên giao diện click – chọn của máy tính thông thường hoặc chạm – vuốt của máy tính bảng. Phần bổ sung POS (Point of Sales) cũng tối ưu cho các công ty có các hệ thống bán lẻ hoặc phân phối hàng hóa..

Địa chỉ áp dụng:Công ty Commandos Retail Sale (UAE), Công ty Arman Realstate Holding (Australia), Công ty PopGate (Singapore), Công ty McLink Ltd (Hà Nội)

Thông tin tác giả: Nguyễn Văn Linh

Đơn vị: Bộ môn Mạng và truyền thông – Trường ĐH CNTT & TT

Điện thoại: 0985.117.515                  

Email: tuonglinhhm@gmail.com

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama