Left-Banner
Right-Banner

Game olympia trên windows phone

       Sản phẩm được xây dựng với mục tiêu giải trí và học tập cho người chơi ở mọi lúc mọi nơi với mọi đối tượng trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Windows Phone. Qua đó người chơi được thử sức với các câu hỏi ở mọi lĩnh vực của xã hội cùng nhiều câu hỏi kiểm tra IQ đa dạng và phong phú, điều này sẽ giúp người chơi tích lũy kiến thức ở những mảng còn thiếu sót cũng như tăng khả năng tư duy của người chơi. Sản phẩm với một số chức năng chính như:

       Cập nhật ngân hàng câu hỏi: Với ngân hàng câu hỏi phong phú được đặt ở server, người chơi có thể nhấn nút cập nhật bất cứ lúc nào, khi đó những câu hỏi mới nhất sẽ được cập nhật về máy giúp người chơi luôn được thử trí tuệ với những câu hỏi mới và hóc búa.

       Chức năng gửi điểm lên server: Với chức năng này, người chơi sẽ hào hứng hơn với cảm giác được đua tài với tất cả các người tài giỏi trên cả nước cũng như thế giới để vươn lên vị trí đầu trên bàng xếp hạng đồng thời xem được vị trí và số điểm đạt được của những người chơi khác, hay chính những người bạn của mình đã chơi.

Địa chỉ áp dụng: Sản phẩm đã được đăng lên chợ ứng dụng Windows Phone Store.

Thông tin tác giả: Họ tên: Vũ Đình Luân

Đơn vị: SV bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường ĐH CNTT & TT

Điện thoại: 0948721291 Email: vuluan.ict@gmail.com

Game olympia trên windows phone

       Sản phẩm được xây dựng với mục tiêu giải trí và học tập cho người chơi ở mọi lúc mọi nơi với mọi đối tượng trên thiết bị di động chạy hệ điều hành Windows Phone. Qua đó người chơi được thử sức với các câu hỏi ở mọi lĩnh vực của xã hội cùng nhiều câu hỏi kiểm tra IQ đa dạng và phong phú, điều này sẽ giúp người chơi tích lũy kiến thức ở những mảng còn thiếu sót cũng như tăng khả năng tư duy của người chơi. Sản phẩm với một số chức năng chính như:

       Cập nhật ngân hàng câu hỏi: Với ngân hàng câu hỏi phong phú được đặt ở server, người chơi có thể nhấn nút cập nhật bất cứ lúc nào, khi đó những câu hỏi mới nhất sẽ được cập nhật về máy giúp người chơi luôn được thử trí tuệ với những câu hỏi mới và hóc búa.

       Chức năng gửi điểm lên server: Với chức năng này, người chơi sẽ hào hứng hơn với cảm giác được đua tài với tất cả các người tài giỏi trên cả nước cũng như thế giới để vươn lên vị trí đầu trên bàng xếp hạng đồng thời xem được vị trí và số điểm đạt được của những người chơi khác, hay chính những người bạn của mình đã chơi.

Địa chỉ áp dụng: Sản phẩm đã được đăng lên chợ ứng dụng Windows Phone Store.

Thông tin tác giả: Họ tên: Vũ Đình Luân

Đơn vị: SV bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường ĐH CNTT & TT

Điện thoại: 0948721291 Email: vuluan.ict@gmail.com

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama