Game tương tác dạy và học tiếng việt

Chương trình giúp trẻ em học các chữ cái tiếng Việt thông game tương tác. Chương trình được thiết kế dựa trên các kịch bản chuyện, sau đó dẫn dắt các em học chữ cái và game để các em ôn luyện lại các chữ cái. Ứng dụng chạy được trên nền desktop và mobile:

Phần 1 (dùng cho máy desktop): gồm kịch bản game thông qua câu chuyện khỉ con đi tìm kho báu.

Phần 2 (chạy trên nền mobile): Phần rút gọn có thêm mục luyện viết bằng bút cảm ứng hoặc tay trên các thiết bị di động cảm ứng.

Thông tin tác giả: Nguyễn Văn Tân – Lê Tiến Mạnh – Đào Đình Thiện – Nguyễn Văn Quang