Left-Banner
Right-Banner

Trạm quan trắc khí tượng tự hành – ICTU.FIT.003

Đứng trước nhu cầu về việc nhu cầu xây dựng các trạm quan trắc khí hậu cỡ nhỏ phục vụ việc dự báo thời tiết, cung cấp dữ liệu phục vụ nghiên cứu về biến đổi khí hậu và xây dựng các mô hình cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết bất thường: cháy rừng, hiện tượng trượt lở tả luy đường bộ, đê kè của các đập thuỷ điện...v.v. Nhóm tác giả đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống trạm quan trắc khí tượng tự hành với các chức năng: Tự cung cấp năng lượng điện phục vụ hệ thống; khả năng kết nối với một lượng lớn các cảm biến quan trắc môi trường (Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, mực nước, tốc độ dòng chảy, ...); Tự động gửi các thông tin thu được về máy chủ trên Internet.

Hệ thống của chúng tôi có thể triển khai tại những khu vực đặc biệt khó khăn như vùng sâu, vùng xa với chi phí xây dựng và vận hành rất thấp.

Thông tin tác giả: Mai Hoàn, Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa CNTT – ĐH CNTT&TT

Email: maihoan@ictu.edu.vn  Điện thoại: + 84 (0) 2803 609 099

Trạm quan trắc khí tượng tự hành – ICTU.FIT.003

Đứng trước nhu cầu về việc nhu cầu xây dựng các trạm quan trắc khí hậu cỡ nhỏ phục vụ việc dự báo thời tiết, cung cấp dữ liệu phục vụ nghiên cứu về biến đổi khí hậu và xây dựng các mô hình cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết bất thường: cháy rừng, hiện tượng trượt lở tả luy đường bộ, đê kè của các đập thuỷ điện...v.v. Nhóm tác giả đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống trạm quan trắc khí tượng tự hành với các chức năng: Tự cung cấp năng lượng điện phục vụ hệ thống; khả năng kết nối với một lượng lớn các cảm biến quan trắc môi trường (Nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, mực nước, tốc độ dòng chảy, ...); Tự động gửi các thông tin thu được về máy chủ trên Internet.

Hệ thống của chúng tôi có thể triển khai tại những khu vực đặc biệt khó khăn như vùng sâu, vùng xa với chi phí xây dựng và vận hành rất thấp.

Thông tin tác giả: Mai Hoàn, Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa CNTT – ĐH CNTT&TT

Email: maihoan@ictu.edu.vn  Điện thoại: + 84 (0) 2803 609 099

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama