Left-Banner
Right-Banner

Phần mềm quản lý, lưu trữ, tra cứu và tác nghiệp trong công tác thi đua - khen thưởng

Mô tả: Phần mềm Quản lý, lưu trữ, tra cứu và tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng được xây dựng dưới dạng Web Services và theo mô hình đa cấp, trực tuyến nhằm đơn giản hóa công tác quản lý và hỗ trợ tối đa người dùng trong công tác quản lý Thi đua, Khen thưởng.

- Trong công tác lưu trữ và tra cứu: Cung cấp các chức năng cho phép các đơn vị nhập dữ liệu về danh hiệu thi đua, thành tích khen thưởng đã đạt được vào hệ thống, trên cơ sở đó hình thành kho dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu.

- Trong công tác quản lý và tác nghiệp: Cung cấp các chức năng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ và quá trình đề xuất khen thưởng từ cấp dưới lên cấp trên, cũng như xét duyệt khen thưởng giữa các cấp theo mô hình trực tuyến.

- Ưu điểm:

Các đơn vị sử dụng không cần đầu tư máy chủ để cài đặt, lưu trữ dữ liệu;

Không cần cán bộ có chuyên môn về công tác quản trị hệ thống máy chủ;

Không đòi hỏi máy tính phải có cấu hình cao;

Không phải cài đặt phần mềm vào máy tính (chỉ cần máy tính có kết nối internet);

 Mọi thao tác cập nhật, nâng cấp phiên bản của phần mềm không ảnh hưởng đến dữ liệu và quá trình làm việc của người dung.

Phần mềm được triển khai tới 63 sở GD&ĐT trên toàn quốc, các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, đến nay đã có trên 12.000 đơn vị tham gia sử dụng.

Địa chỉ áp dụng: 63 Sở GD&ĐT trên toàn quốc và các trường Đại học, Cao đẳng,
các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin tác giả: Trung tâm Phát triển phần mềm - Trường Đại học CNTT&TT.

Điện thoại: 0280 6 55 99 68  - Email: software@ictu.edu.vn

Phần mềm quản lý, lưu trữ, tra cứu và tác nghiệp trong công tác thi đua - khen thưởng

Mô tả: Phần mềm Quản lý, lưu trữ, tra cứu và tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng được xây dựng dưới dạng Web Services và theo mô hình đa cấp, trực tuyến nhằm đơn giản hóa công tác quản lý và hỗ trợ tối đa người dùng trong công tác quản lý Thi đua, Khen thưởng.

- Trong công tác lưu trữ và tra cứu: Cung cấp các chức năng cho phép các đơn vị nhập dữ liệu về danh hiệu thi đua, thành tích khen thưởng đã đạt được vào hệ thống, trên cơ sở đó hình thành kho dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu.

- Trong công tác quản lý và tác nghiệp: Cung cấp các chức năng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ và quá trình đề xuất khen thưởng từ cấp dưới lên cấp trên, cũng như xét duyệt khen thưởng giữa các cấp theo mô hình trực tuyến.

- Ưu điểm:

Các đơn vị sử dụng không cần đầu tư máy chủ để cài đặt, lưu trữ dữ liệu;

Không cần cán bộ có chuyên môn về công tác quản trị hệ thống máy chủ;

Không đòi hỏi máy tính phải có cấu hình cao;

Không phải cài đặt phần mềm vào máy tính (chỉ cần máy tính có kết nối internet);

 Mọi thao tác cập nhật, nâng cấp phiên bản của phần mềm không ảnh hưởng đến dữ liệu và quá trình làm việc của người dung.

Phần mềm được triển khai tới 63 sở GD&ĐT trên toàn quốc, các trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, đến nay đã có trên 12.000 đơn vị tham gia sử dụng.

Địa chỉ áp dụng: 63 Sở GD&ĐT trên toàn quốc và các trường Đại học, Cao đẳng,
các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin tác giả: Trung tâm Phát triển phần mềm - Trường Đại học CNTT&TT.

Điện thoại: 0280 6 55 99 68  - Email: software@ictu.edu.vn

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama