Left-Banner
Right-Banner

Mạng thông tin nông nghiệp và tập huấn từ xa

Mô tả:

1. Mô hình:

2. Chức năng:

- Cung cấp thông tin về nông lâm nghiệp: chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh,…

- Quản lý nhiều người dùng. Kết nối đa điểm. Kết nối được Camera HD bên ngoài phục vụ cho công tác quay hiện trường. Không phụ thuộc vào nền tảng mạng.

- Ghi tự động nội dung của quá trình truyền hình trực tuyến.

- Ứng dụng công nghệ Streaming thời gian thực nên cho phép video min, đồng bộ dữ liệu âm thanh và hình ảnh.

Địa chỉ áp dụng: Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Điện Biên.

Thông tin tác giả:

PGS.TS. Phạm Việt Bình, ThS. Vũ Thành Vinh, ThS. Nguyễn Văn An.

Đơn vị: Trường ĐH CNTT & TT, Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0913.256.966, 0945.256.866  

Email: pvbinh@ictu.edu.vn, vtvinh@ictu.edu.vn.

Mạng thông tin nông nghiệp và tập huấn từ xa

Mô tả:

1. Mô hình:

2. Chức năng:

- Cung cấp thông tin về nông lâm nghiệp: chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh,…

- Quản lý nhiều người dùng. Kết nối đa điểm. Kết nối được Camera HD bên ngoài phục vụ cho công tác quay hiện trường. Không phụ thuộc vào nền tảng mạng.

- Ghi tự động nội dung của quá trình truyền hình trực tuyến.

- Ứng dụng công nghệ Streaming thời gian thực nên cho phép video min, đồng bộ dữ liệu âm thanh và hình ảnh.

Địa chỉ áp dụng: Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Điện Biên.

Thông tin tác giả:

PGS.TS. Phạm Việt Bình, ThS. Vũ Thành Vinh, ThS. Nguyễn Văn An.

Đơn vị: Trường ĐH CNTT & TT, Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0913.256.966, 0945.256.866  

Email: pvbinh@ictu.edu.vn, vtvinh@ictu.edu.vn.

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama