Tên sản phẩm:Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng – CRM 1.0

Mô tả: CRM 1.0 có thể trợ giúp một doanh nghiệp tự động hóa và quản lý chuỗi các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là quản lý khách hàng và các cơ hội bán hàng. Với một phần mềm CRM, các doanh nghiệp có thể nhanh chóng thiết lập một hệ thống giao dịch với khách hàng, sử dụng hệ thống này để quản lý, điều hướng các hoạt động marketing, bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo định hướng chiến lược của công ty.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

        Quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng tổ chức.

        Phân loại khách hàng

        Quản lý, xây dựng cơ hội bán hàng, chiến dịch kinh doanh.

        Quản lý hợp đồng và danh sách hóa đơn theo hợp đồng tương ứng.

        Quản lý, theo dõi hoạt động, lịch trình làm việc của từng nhân viên bán hàng.

        Email Marketing

        Tổng hợp chi phí bán hàng theo từng cơ hội bán hàng

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Sinh viên thực hiện đề tài: Nguyễn Minh Hường

Cố vấn Khoa học: TS. Nguyễn Văn Huân, KS. Lê Anh Tú

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 01692.254.269               Email: mhuong.thkt.k9c@gmail.com