Chương trình Hỗ trợ hoạt động vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân cấp Xã/Phường

Mô tả: Chương trình Hỗ trợ hoạt động vay vốn tại quỹ tín dụng nhân dân cấp Xã/ Phường V 1.0 được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quản lý vay vốn của các tổ chức tín dụng. Hệ thống cho phép nhà quản lý quản lý thông tin khách hàng, và các công việc quản lý của quỹ tín dụng ngày càng được thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

Chức năng Quản lý chung: Dữ liệu đầu vào là thông tin của các đội và thôn thuộc địa bàn quản lý và hồ sơ người vay, danh mục loại vay, danh mục kiểu trả và danh mục sản phẩm cho vay.

Chức năng Quản lý vay vốn: Dữ liệu đầu vào gồm thông tin về người vay và cán bộ tín dụng, đồng thời các thông tin trong hợp đồng tín dụng, phiếu thu nợ và biên bản thanh lý hợp đồng do hai bên thỏa thuận, sau đó hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và tự động tính toán.

Chức năng Thống kê – Báo cáo: Có chức năng hỗ trợ tổng hợp hợp đồng tín dụng, phiếu thu nợ hay biên bản thanh lý hợp đồng theo khoảng thời gian hay địa bàn mà cán bộ cần lập, sau đó sẽ tự động tính toán và thống kê.

Địa chỉ áp dụng: Các tổ chức cho vay tín dụng trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Lê Triệu Tuấn, CN. Đào Thị Hiếu

Điện thoại: 0913.803.671               Email: tuanlt.ictu@gmail.com