Left-Banner
Right-Banner

Hệ thống hỗ trợ giảng dạy lái xe ô tô SOT V1.0

Mô tả: SOT V1.0 được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D có thể xây dựng không giới hạn các tình huống giả định, sân tập, với chi phí rẻ và nhất là an toàn ngay cả khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, SOT V1.0 được xử lý động học và tương tác với môi trường xung quanh sẽ giúp có cảm giác như những tình huống ngoài đời thực.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

        Công cụ phát triển: Đồ họa 3D(OGRE3D), Xử lý động lực học (ODE), Giao diện (CEGUI)

        SOT V1.0 được xử lý động lực học như: trọng lực, quán tính, lực ma sát, va chạm…

        SOT V1.0 mô phỏng hoạt động di chuyển gồm đầy đủ tính chất, các tình huống xử lý lùi, tiến, phanh, lên dốc, xuống dốc, xử lý va chạm,…

        SOT V1.0 mô phỏng đầy đủ các thiết bị và sa hình tập lái theo tiêu chuẩn của Bộ giao thông vận tải quy định

Địa chỉ áp dụng: Các trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe

Thông tin tác giả: KS. Lê Anh Tú, TS. Nguyễn Văn Huân

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0906.167.587                                      Email: tula@ictu.edu.vn

Hệ thống hỗ trợ giảng dạy lái xe ô tô SOT V1.0

Mô tả: SOT V1.0 được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D có thể xây dựng không giới hạn các tình huống giả định, sân tập, với chi phí rẻ và nhất là an toàn ngay cả khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, SOT V1.0 được xử lý động học và tương tác với môi trường xung quanh sẽ giúp có cảm giác như những tình huống ngoài đời thực.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

        Công cụ phát triển: Đồ họa 3D(OGRE3D), Xử lý động lực học (ODE), Giao diện (CEGUI)

        SOT V1.0 được xử lý động lực học như: trọng lực, quán tính, lực ma sát, va chạm…

        SOT V1.0 mô phỏng hoạt động di chuyển gồm đầy đủ tính chất, các tình huống xử lý lùi, tiến, phanh, lên dốc, xuống dốc, xử lý va chạm,…

        SOT V1.0 mô phỏng đầy đủ các thiết bị và sa hình tập lái theo tiêu chuẩn của Bộ giao thông vận tải quy định

Địa chỉ áp dụng: Các trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe

Thông tin tác giả: KS. Lê Anh Tú, TS. Nguyễn Văn Huân

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0906.167.587                                      Email: tula@ictu.edu.vn

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama