Hệ thống tư vấn, hỗ trợ công tác tuyển sinh đại học

Mô tả: Hệ thống thực hiện đăng ký trực tuyến, hổ trợ đăng ký trực tuyến qua yahoo, skype để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên. Hổ trợ chị  bản đồ chị đường cho các học sinh viên tìm đến trường và địa điểm thi. Cung cấp tin tức cần thiết cho học sinh về trường mà học sinh quan tâm. Khi đăng ký sẽ được cung cấp thông tin qua tin  nhắn điện thoải.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản

        Hướng dẫn đường đi, tư vấn cho học sinh dự thi đại học.

        Hướng dẫn tư vấn trực tiếp qua yahoo, skype.

        Tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi đại học cao đẳng trực tuyến.

        Nhận các thông tin về phiếu đăng ký dự thi đại học đã đăng ký như: số báo danh, số phòng thi, địa điểm thi, điểm thi qua tin nhắn điện thoại.

        Xem thông tin chi tiết về các trường đại học thành viên của đại học Thái Nguyên.

        Xem tin tức, thông báo của các trường đại học thành viên và đại học Thái Nguyên.Lưu trữ, xử lý phiếu đăng ký dự thi đại học của sinh viên

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: Trương Đặng Tú – Đỗ Văn Đại – Nguyễn Văn Giáp

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0986083373              Email: truongtu92thkt@gmail.com