Left-Banner
Right-Banner

Hệ thống quản lý Kho vật tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ EISInventory 1.0

Mô tả: EISInventory 1.0 là hệ thống quản lý đầy đủ các thông tin về kho, vật tư hàng hoá cũng như các nhiệm vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho nội bộ, kiểm kê kho vật tư và điều chỉnh vật tư sau khi kiểm kê. EISInventory 1.0 sẽ trợ giúp một cách hiệu quả quy trình quản lý kho và vật tư.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

        Các vật tư được theo dõi chi tiết thông tin như: nguồn gốc, đơn vị tính, màu sắc kích cỡ, thời gian bảo hành. Nhà sản xuất, bao bì quy cách vật tư.

        Quản lý danh mục: Nhà cung cấp, khách hàng, loại vật tư, vật tư, kho…

        Lập phiếu báo vật tư, đơn đặt hàng

        Lập phiếu nhập, phiếu xuất theo chuẩn của Bộ tài chính ban hành

        In phiếu nhập, phiếu xuất theo chuẩn của Bộ tài chính ban hành

        Tổng hợp báo cáo tồn, báo cáo nhập, báo cáo xuất theo yêu cầu

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: KS. Lê Anh Tú, TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Vũ Xuân Nam

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 090.616.7587                     Email: tula@ictu.edu.vn

Hệ thống quản lý Kho vật tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ EISInventory 1.0

Mô tả: EISInventory 1.0 là hệ thống quản lý đầy đủ các thông tin về kho, vật tư hàng hoá cũng như các nhiệm vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho nội bộ, kiểm kê kho vật tư và điều chỉnh vật tư sau khi kiểm kê. EISInventory 1.0 sẽ trợ giúp một cách hiệu quả quy trình quản lý kho và vật tư.

Một số tính năng kỹ thuật cơ bản:

        Các vật tư được theo dõi chi tiết thông tin như: nguồn gốc, đơn vị tính, màu sắc kích cỡ, thời gian bảo hành. Nhà sản xuất, bao bì quy cách vật tư.

        Quản lý danh mục: Nhà cung cấp, khách hàng, loại vật tư, vật tư, kho…

        Lập phiếu báo vật tư, đơn đặt hàng

        Lập phiếu nhập, phiếu xuất theo chuẩn của Bộ tài chính ban hành

        In phiếu nhập, phiếu xuất theo chuẩn của Bộ tài chính ban hành

        Tổng hợp báo cáo tồn, báo cáo nhập, báo cáo xuất theo yêu cầu

Địa chỉ áp dụng: Các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước

Thông tin tác giả:

Tác giả: KS. Lê Anh Tú, TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Vũ Xuân Nam

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 090.616.7587                     Email: tula@ictu.edu.vn

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama