SOED V 1.0

Mô tả: SOED Version 1.0 (System of  Electronic Document Version 1.0) là chương trình quản lý công văn đi đến điện tử cho các cơ quan, đơn vị.

Chương trình có các chức năng chính:

     Tự động cấu hình cơ sở dữ liệu

     Xử lý ngoại lệ tối ưu

     Quản lý danh mục: Công văn đi, Công văn đến, Các văn bản hướng dẫn

     Cập nhập thông tin Công văn Đến; Hướng xử lý, Quản lý thi hành

     Cập nhập thông tin Công văn Đi; Quản lý chuyển và nhận,…

     In ấn nội dung công văn đi – đến, Phiếu xử lý công văn đi – đến,…

     Thống kê, tổng hợp báo cáo xử lý công văn đi – đến,…

     Các chức năng tìm kiếm tối ưu và nhanh với nội dung cụ thể.

Địa chỉ áp dụng: Các trường ĐH, CĐ, cơ sở giáo dục, đào tạo các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thông tin tác giả: Trần Ngọc Mai - ThS. Vũ Xuân Nam, KS. Nguyễn Văn Giáp

Đơn vị: Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế– Trường ĐH CNTT&TT

Điện thoại: 0943.299.688                    Email: nam.ictu@gmail.com