Left-Banner
Right-Banner

Seminar theo định hướng chuyên môn sâu của TS. Nguyễn Vôn Dim

Ngày 30/5/2016 tại Phòng chuyên đề - Thư viện đa chức năng Trường ĐH CNTT&TT đã diễn ra buổi seminar theo định hướng chuyên môn sâu của TS. Nguyễn Vôn Dim về lĩnh vực Hệ thống cơ khí và vật liệu. Với chủ đề “Hiệu lực hóa và tối ưu hóa Robust quá trình dập bằng mô phỏng số khi có thay đổi” buổi seminar đã thu hút đông đảo các cán bộ giảng viên quan tâm tới đề tài tham dự.

Đây là một mắt xích nằm trong chuỗi các seminar chất lượng cao của nhà trường liên tiếp được tổ chức trong thời gian gần đây. Theo đó, các đề tài xuất sắc của các cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có điều kiện được thảo luận với những người quan tâm, đồng thời đây còn là dịp để những người làm khoa học trao đổi kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu để đạt hiệu quả cao cũng như cách khai phá các đề tài khoa học mới. 

 

Pin It

Seminar theo định hướng chuyên môn sâu của TS. Nguyễn Vôn Dim

Ngày 30/5/2016 tại Phòng chuyên đề - Thư viện đa chức năng Trường ĐH CNTT&TT đã diễn ra buổi seminar theo định hướng chuyên môn sâu của TS. Nguyễn Vôn Dim về lĩnh vực Hệ thống cơ khí và vật liệu. Với chủ đề “Hiệu lực hóa và tối ưu hóa Robust quá trình dập bằng mô phỏng số khi có thay đổi” buổi seminar đã thu hút đông đảo các cán bộ giảng viên quan tâm tới đề tài tham dự.

Đây là một mắt xích nằm trong chuỗi các seminar chất lượng cao của nhà trường liên tiếp được tổ chức trong thời gian gần đây. Theo đó, các đề tài xuất sắc của các cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có điều kiện được thảo luận với những người quan tâm, đồng thời đây còn là dịp để những người làm khoa học trao đổi kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu để đạt hiệu quả cao cũng như cách khai phá các đề tài khoa học mới. 

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama