Thông báo về việc tham gia Cuộc thi tin học Hackathon dành cho sinh viên

Phòng KH-CN&HTQT thông báo về Cuộc thi tin học dành cho sinh viên Việt Nam “Hackathon for Vietnamese Students”. Thông tin như sau:

1. Đơn vị tổ chức: Đại học Kỹ thuật Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk (Irkutsk National Research Technical University), Liên bang Nga phối hợp với Công ty Công nghệ 1C Việt Nam.

2. Giải thưởng 

- 03 suất học bổng học phí toàn phần theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ (giảng dạy bằng tiếng Anh) ngành Hệ thống thông tin Kinh doanh và Doanh nghiệp liên kết giữa Đại học Kỹ thuật Nghiên cứu Quốc gia Irkutsk  và Công ty Công nghệ 1C Việt Nam.

- Được tuyển dụng làm việc tại Công ty Công nghệ 1C Việt Nam.

3. Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 07/5 - 01/6/2021.

4. Hình thức đăng ký: Trực tuyến tại http://bx24157.rdock.ru/events/hackathon/

5. Kế hoạch cuộc thi

  • 02-03/6/2021: Hướng dẫn tham gia cuộc thi (Hình thức online).

  • 04/6/2021:      Vòng 1 - Kiểm tra trực tuyến năng lực tiếng Anh và CNTT.

  • 05-06/6/2021: Vòng 2 – Thi Giải quyết tình huống.

  • 07/6/2021:      Trao giải dành cho người thắng cuộc.

Phòng KH-CN&HTQT thông báo tới toàn thể sinh viên nhà trường về Cuộc thi để đăng ký tham gia. Các sinh viên cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký và tham gia cuộc thi xin vui lòng liên hệ với tiến sĩ Nguyễn Đức Bình, Phó Trưởng phòng Phòng KH-CN&HTQT qua địa chỉ email ndbinh@ictu.edu.vn hoặc số điện thoại: 0947.019.219.

Trân trọng./.

Banner