Left-Banner
Right-Banner

Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

 

Tên trường

Ký hiệu

Khối

Chỉ tiêu

Các thông tin khác

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3 846254 || Fax: 0280. 3 846237

Website: www.ictu.edu.vn  || Email: contact@ictu.edu.vn

DTC

A, A1, C, D1

2800

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

Hệ đào tạo, ngành đào tạo

Đại học chính quy (13 ngành)

Nhóm ngành 1:

1. Công nghệ thông tin;

2. Hệ thống thông tin

3. Kỹ thuật phần mềm

4. Khoa học máy tính

5. Truyền thông và mạng máy tính

6. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

7. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8. Công nghệ kỹ thuật máy tính

9. Kỹ thuật y sinh

10. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11. Truyền thông đa phương tiện

DTC

A, A1, D1

 

1000

- Nhà trường xét điểm trúng tuyển theo nhóm ngành:

- Sinh viên học chung theo nhóm ngành một năm, sau đó được phân ngành dựa theo nguyện vọng và kết quả học tập.

- Nhà trường dành 120 chỉ tiêu đào tạo Đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông. Sinh viên được học thêm miễn phí tiếng Anh trước khi học các môn chuyên ngành. Các môn cơ sở ngành học bằng tiếng Anh.

- Nhà trường được phép xét tuyển các học sinh thuộc 62 huyện nghèo vào học dự bị 1 năm sau đó học đại học các ngành đào tạo của trường.

- Nhà trường được phép tuyển sinh các thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, các thí sinh này được ưu tiên 01 điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhóm ngành 2:

12. Hệ thống thông tin quản lý

13. Quản trị văn phòng

DTC

A, D1, C

 

Pin It

Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

 

Tên trường

Ký hiệu

Khối

Chỉ tiêu

Các thông tin khác

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Quyết Thắng – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280. 3 846254 || Fax: 0280. 3 846237

Website: www.ictu.edu.vn  || Email: contact@ictu.edu.vn

DTC

A, A1, C, D1

2800

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

Hệ đào tạo, ngành đào tạo

Đại học chính quy (13 ngành)

Nhóm ngành 1:

1. Công nghệ thông tin;

2. Hệ thống thông tin

3. Kỹ thuật phần mềm

4. Khoa học máy tính

5. Truyền thông và mạng máy tính

6. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

7. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

8. Công nghệ kỹ thuật máy tính

9. Kỹ thuật y sinh

10. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11. Truyền thông đa phương tiện

DTC

A, A1, D1

 

1000

- Nhà trường xét điểm trúng tuyển theo nhóm ngành:

- Sinh viên học chung theo nhóm ngành một năm, sau đó được phân ngành dựa theo nguyện vọng và kết quả học tập.

- Nhà trường dành 120 chỉ tiêu đào tạo Đại học chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông. Sinh viên được học thêm miễn phí tiếng Anh trước khi học các môn chuyên ngành. Các môn cơ sở ngành học bằng tiếng Anh.

- Nhà trường được phép xét tuyển các học sinh thuộc 62 huyện nghèo vào học dự bị 1 năm sau đó học đại học các ngành đào tạo của trường.

- Nhà trường được phép tuyển sinh các thí sinh thuộc khu vực Tây Bắc, các thí sinh này được ưu tiên 01 điểm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhóm ngành 2:

12. Hệ thống thông tin quản lý

13. Quản trị văn phòng

DTC

A, D1, C

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama