Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn).

- Quản lý theo dõi các nguồn kinh phi cho hoạt động KHCN.

- Tổ chức cho giáo viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn.

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định. Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Quản lý lưu trữ các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.

- Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học. Cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, xê mi na và các hoạt động khoa học, công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; Tham mưu cho trường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.

- Xây dựng các dự án phối hợp nghiên cứu triển khai và ứng dụng CNTT&TT với các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Quản lý lưu trữ các xuất bản khoa học của giáo viên, sinh viên trong toàn trường.

- Lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học, sau đại học

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của trường báo cáo theo yêu cầu của đại học Thái Nguyên.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về KHCN (tiêu chuẩn 7)..

2. Công tác Hợp tác quốc tế

- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa hoc trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả. Là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

- Phối hợp với Ban QHQT của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với phòng Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

- Giúp việc nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của trường báo cáo Đại học Thái Nguyên.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về hợp tác quốc tế (tiêu chuẩn 8).

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

(Có học hàm, học vị)

Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 ThS. Dương Thị Hồng An Phó Trưởng phòng qlkh 1 0963 810 122 dthan@ictu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng  

BinhND

 02083 904 335 ndbinh@ictu.edu.vn
3 ThS. Dương Thị Nhung Chuyên viên  qlkh 1 0914 340 700 dtnhung@ictu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Trần Ánh Chuyên viên  qlkh 1 0985 211 290 ntanh@ictu.edu.vn
5 ThS. Bùi Phương Thảo Chuyên viên  qlkh 1 0978 656 037 bpthao@ictu.edu.vn
6 ThS. Trần Minh Thành Chuyên viên  qlkh 1 0979 046 855 tmthanh@ictu.edu.vn
7 CN. Đoàn Thị Thu Trang Chuyên viên  qlkh 1 0968 195 268 dtttrang@ictu.edu.vn
8 ThS. Trương Thị Thu Hằng Giảng viên  qlkh 1   ttthang@ictu.edu.vn
9 ThS. Trương Mạnh Hà Chuyên viên  qlkh 1   tmha@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KHCN&HTQT

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

ThS. Dương Thị Hồng An

Phó Trưởng phòng

- Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế;

- Phụ trách triển khai và báo cáo kiểm định chất lượng tiêu chuẩn 8, 20;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế;

- Phụ trách báo cáo hoạt động HTQT;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa KHCB.

 
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng

- Quản lý các hoạt động KHCN trong nhà trường;

- Triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN của phòng;

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đên hoạt động KHCN;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa CNTT.

 

3

ThS. Dương Thị Nhung

Chuyên viên

- Đầu mối triển khai các Hội nghị, hội thảo, các cuộc thi;

- Quản lý đề tài cấp Bộ, nhiệm vụ Bộ, đề tài Nghị định thư;

- Thu thập và lưu trữ các bài báo khoa học của CBGV trong trường;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học;

- Quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí toàn bộ hoạt động KHCN;

- Phụ trách việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ;

- Phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 18, 19, 23;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

4

ThS. Bùi Phương Thảo

Chuyên viên

- Công tác văn thư, lưu trữ công văn đến, công văn đi;

- Cập nhật các thông tin, số liệu về KHCN lên website;

- Quản lý email của phòng và thông báo các lịch họp cho lãnh đạo;

- Tổng hợp và đăng ký lịch tuần, lịch tháng;

- Theo dõi nhật ký hoạt động KHCN;

- Phụ trách quản lý trưng bày sản phẩm KHCN;

- Phụ trách và theo dõi hoạt động seminar khoa học;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Sinh viên;

- Theo dõi, hỗ trợ thủ tục cho cán bộ đi tham dự và báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

- Trả lời công văn của ĐHTN về hoạt động KHCN, làm báo cáo về hoạt động KHCN theo quý, năm;

- Phụ trách mảng hợp tác nghiên cứu KHCN với các đơn vị trong nước (Các Trường, Viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp,..);

- Phối hợp phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 18, 19;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

5

ThS. Trần Minh Thành

Chuyên viên

- Phụ trách visa, hộ chiếu;

- Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường;

- Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, học bổng nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch đón đoàn;

- Phụ trách website tiếng Anh;

- Cập nhật các thông tin HTQT lên website;

- Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT;

- Phối hợp  triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế;

- Đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác với các nước châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Úc;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Đầu mối về việc tuyển chọn kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB.

 

6

ThS. Nguyễn Trần Ánh

Chuyên viên

- Phụ trách nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Tỉnh;

- Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN;

- Phối hợp với đ/c Thành xây dựng kế hoạch đón đoàn.

 

7

CN. Đoàn Thị Thu Trang

Chuyên viên

- Phối hợp quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh;

- Quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở;

- Phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 20, 23;

- Phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phụ trách LHS Lào;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

8

ThS. Trương Thị Thu Hằng

Giảng viên

 

NCS tại Úc

9

ThS. Trương Mạnh Hà

Chuyên viên

 

Đi học TA tại Mỹ

 

 

 

Pin It

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn).

- Quản lý theo dõi các nguồn kinh phi cho hoạt động KHCN.

- Tổ chức cho giáo viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng thời hạn.

- Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định. Xác nhận kết quả cho các chủ đề tài. Quản lý lưu trữ các sản phẩm, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ cho các đề tài khả thi.

- Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học. Cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, xê mi na và các hoạt động khoa học, công nghệ.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; Tham mưu cho trường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.

- Xây dựng các dự án phối hợp nghiên cứu triển khai và ứng dụng CNTT&TT với các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Quản lý lưu trữ các xuất bản khoa học của giáo viên, sinh viên trong toàn trường.

- Lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học, sau đại học

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của trường báo cáo theo yêu cầu của đại học Thái Nguyên.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về KHCN (tiêu chuẩn 7)..

2. Công tác Hợp tác quốc tế

- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa hoc trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả. Là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

- Phối hợp với Ban QHQT của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm. Phối hợp với phòng Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

- Giúp việc nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của trường báo cáo Đại học Thái Nguyên.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng về hợp tác quốc tế (tiêu chuẩn 8).

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

(Có học hàm, học vị)

Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 ThS. Dương Thị Hồng An Phó Trưởng phòng qlkh 1 0963 810 122 dthan@ictu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng  

BinhND

 02083 904 335 ndbinh@ictu.edu.vn
3 ThS. Dương Thị Nhung Chuyên viên  qlkh 1 0914 340 700 dtnhung@ictu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Trần Ánh Chuyên viên  qlkh 1 0985 211 290 ntanh@ictu.edu.vn
5 ThS. Bùi Phương Thảo Chuyên viên  qlkh 1 0978 656 037 bpthao@ictu.edu.vn
6 ThS. Trần Minh Thành Chuyên viên  qlkh 1 0979 046 855 tmthanh@ictu.edu.vn
7 CN. Đoàn Thị Thu Trang Chuyên viên  qlkh 1 0968 195 268 dtttrang@ictu.edu.vn
8 ThS. Trương Thị Thu Hằng Giảng viên  qlkh 1   ttthang@ictu.edu.vn
9 ThS. Trương Mạnh Hà Chuyên viên  qlkh 1   tmha@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KHCN&HTQT

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

ThS. Dương Thị Hồng An

Phó Trưởng phòng

- Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế;

- Phụ trách triển khai và báo cáo kiểm định chất lượng tiêu chuẩn 8, 20;

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế;

- Phụ trách báo cáo hoạt động HTQT;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa KHCB.

 
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng

- Quản lý các hoạt động KHCN trong nhà trường;

- Triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN của phòng;

- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các cán bộ viên chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đên hoạt động KHCN;

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa CNTT.

 

3

ThS. Dương Thị Nhung

Chuyên viên

- Đầu mối triển khai các Hội nghị, hội thảo, các cuộc thi;

- Quản lý đề tài cấp Bộ, nhiệm vụ Bộ, đề tài Nghị định thư;

- Thu thập và lưu trữ các bài báo khoa học của CBGV trong trường;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học;

- Quản lý nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí toàn bộ hoạt động KHCN;

- Phụ trách việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ;

- Phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 18, 19, 23;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

4

ThS. Bùi Phương Thảo

Chuyên viên

- Công tác văn thư, lưu trữ công văn đến, công văn đi;

- Cập nhật các thông tin, số liệu về KHCN lên website;

- Quản lý email của phòng và thông báo các lịch họp cho lãnh đạo;

- Tổng hợp và đăng ký lịch tuần, lịch tháng;

- Theo dõi nhật ký hoạt động KHCN;

- Phụ trách quản lý trưng bày sản phẩm KHCN;

- Phụ trách và theo dõi hoạt động seminar khoa học;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Sinh viên;

- Theo dõi, hỗ trợ thủ tục cho cán bộ đi tham dự và báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước;

- Trả lời công văn của ĐHTN về hoạt động KHCN, làm báo cáo về hoạt động KHCN theo quý, năm;

- Phụ trách mảng hợp tác nghiên cứu KHCN với các đơn vị trong nước (Các Trường, Viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp,..);

- Phối hợp phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 18, 19;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

5

ThS. Trần Minh Thành

Chuyên viên

- Phụ trách visa, hộ chiếu;

- Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường;

- Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, học bổng nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch đón đoàn;

- Phụ trách website tiếng Anh;

- Cập nhật các thông tin HTQT lên website;

- Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT;

- Phối hợp  triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế;

- Đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác với các nước châu Á, châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, châu Úc;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Đầu mối về việc tuyển chọn kỹ sư sang làm việc tại Nhật Bản;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB.

 

6

ThS. Nguyễn Trần Ánh

Chuyên viên

- Phụ trách nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh;

- Quản lý đề tài KH&CN cấp Tỉnh;

- Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN;

- Phối hợp với đ/c Thành xây dựng kế hoạch đón đoàn.

 

7

CN. Đoàn Thị Thu Trang

Chuyên viên

- Phối hợp quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh;

- Quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở;

- Phụ trách kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chuẩn 20, 23;

- Phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phụ trách LHS Lào;

- Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

 

8

ThS. Trương Thị Thu Hằng

Giảng viên

 

NCS tại Úc

9

ThS. Trương Mạnh Hà

Chuyên viên

 

Đi học TA tại Mỹ

 

 

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama