Left-Banner
Right-Banner

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác quản lý KHCN, quan hệ quốc tế và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

QLKH

1. Công tác quản lý khoa học

1.1. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

1.2. Quản lý theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.

1.3. Tổ chức cho giảng viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đề xuất thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo tính hiệu quả và ứng dụng thực tiễn cao; hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ.

Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định; xác nhận kết quả cho các chủ đề tài; quản lý lưu trữ các sản phẩm KHCN, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ đối với các đề tài ứng dụng.

1.4. Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác. Tổ chức thi sinh viên giỏi, Olympic, Robocon,...

1.5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; tham mưu cho trường về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.

1.6. Quản lý, lưu trữ các xuất bản khoa học của giảng viên, HSSV trong toàn trường; lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học, sau đại học; xuất bản chuyên san KH&CN của trường.

1.7. Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của trường, thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên.

2. Công tác quan hệ quốc tế

- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả; là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

- Phối hợp với Ban QHQT của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra; phối hợp với Phòng Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

- Giúp việc lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của trường báo cáo Đại học Thái Nguyên


II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

(Có học hàm, học vị)

Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 PGS.TS Nguyễn Văn Huân Trưởng phòng nvhuan 0987 118 623 nvhuan@ictu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng  

BinhND

 02083 904 335 ndbinh@ictu.edu.vn
3 ThS. Dương Thị Nhung Chuyên viên  qlkh 1 0888 949 066 dtnhung@ictu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Trần Ánh Chuyên viên  qlkh 1 0985 211 290 ntanh@ictu.edu.vn
5 ThS. Bùi Phương Thảo Chuyên viên  qlkh 1 0868 069 887 bpthao@ictu.edu.vn
6 ThS. Trần Minh Thành Chuyên viên  qlkh 1 0979 046 855 tmthanh@ictu.edu.vn
7 CN. Đoàn Thị Thu Trang Chuyên viên  qlkh 1 0968 195 268 dtttrang@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KHCN&HTQT

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Văn Huân

Trưởng phòng

 • Quản lý các hoạt động KHCN trong Nhà trường
 • Triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN
 • Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các CBVC thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động KHCN
 • Báo cáo hoạt động KHCN khi có yêu cầu từ Lãnh đạo, Nhà trường, ĐHTN, Bộ giáo dục…
 • Phụ trách các chương trình hợp tác, dự án KHCN với các Trường, Viện, doanh nghiệp, tổ chức trong nước
 • Phụ trách KĐCLGD tiêu chuẩn 18, 19, 23
 • Phụ trách lập dự toán kinh phí toàn bộ các hoạt động KHCN
 • Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa HTTTKT
 
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng
 • Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của nhà trường
 • Triển khai, xay dựng kế hoạch, bacso cáo các hoạt động HTQT
 • Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các CBVC thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động HTQT
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, xúc tiến tuyển sinh LHS
 • Phụ trách KĐCLGD tiêu chuẩn 8 và 20
 • Phụ trách lập lự toán kinh phí toàn bộ các hoạt động HTQT
 • Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa CNTT
 • Hoàn thành các chuyên đề NCS
 

3

ThS. Dương Thị Nhung

Chuyên viên

 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Nhà nước, nghị định thư
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Sinh viên
 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Cơ sở
 • Công tác Hội nghị, Hội thảo
 • Thu thập, lưu trữ các bài báo KHCN
 • Tính định mức và kết quả thực hiện giờ NCKH của cán bộ giảng viên trong trường
 • Công tác kiểm định chất lượng (tiêu chí 18,19,23)
 • Phối hợp Lập Dự toán năm  hoạt động KHCN
 • Công tác đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
 • Xây dựng, Góp ý, điều chỉnh các quy định về KHCN
 

4

ThS. Bùi Phương Thảo

Chuyên viên

 • Công tác văn thư, lưu trữ công văn đến, công văn đi
 • Cập nhật các thông tin, số liệu về KHCN lên website
 • Quản lý email của phòng và thông báo các lịch họp cho lãnh đạo
 • Tổng hợp và đăng ký lịch tuần, lịch tháng
 • Theo dõi nhật ký hoạt động KHCN
 • Phụ trách quản lý trưng bày sản phẩm KHCN
 • Phụ trách và theo dõi hoạt động seminar khoa học
 • Theo dõi, hỗ trợ thủ tục cho cán bộ đi tham dự và báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước
 • Triển khai các cuộc thi
 • Hỗ trợ thủ tục cho CBGV và SV đi tham dự các cuộc thi
 • Triển khai các hoạt động về môi trường
 • Công tác thi đua, khen thưởng
 • Giải thưởng KHCN của sinh viên
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN
 • Phối hợp thực hiện báo cáo hoạt động KHCNkhi có yêu cầu từ Lãnh đạo, Nhà trường, ĐHTN, Bộ giáo dục…
 • Phối hợp thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chí 18, 19, 23
 

5

ThS. Trần Minh Thành

Chuyên viên

 • Xây dựng kế hoạch đoàn vào - đoàn ra
 • Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế;

- Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, thực tập nước ngoài, học bổng nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch đoàn vào - đoàn ra;

- Phụ trách website tiếng Anh, cập nhật các thông tin HTQT lên website;

- Phối hợp quản lý LHS Lào và Campuchia;

- Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường;

- Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT;

- Phối hợp  triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB.

 • Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường
 • Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế
 • Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, thực tập nước ngoài, học bổng nước ngoài
 • Phụ trách website tiếng Anh, cập nhật các thông tin HTQT lên website
 • Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT
 • Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB
 • Đi học nghiên cứu sinh tại Đại học Hà Nội
 • Tự ôn thi lại chứng chỉ ngoại ngữ 2 tiếng Trung HSK 3
 

6

ThS. Nguyễn Trần Ánh

Chuyên viên

 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp tỉnh
 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KH&CN
 • Phụ trách các hoạt động KH&CN với các đơn vị trong nước (Tỉnh, Viện, Trường)
 • Phối hợp quản lý các chương trình hợp tác, dự án KH&CN với Trường, Viện, doanh nghiệp, tổ chức trong nước
 

7

CN. Đoàn Thị Thu Trang

Chuyên viên

 • Phụ trách LHS Lào và Campuchia
 • Phụ trách visa và hộ chiếu
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT
 • Phối hợp thực hiện báo cáo KĐCLGD tiêu chuẩn 8 và 20
 • Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế
 • Phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo
 

 

 

 

Giới thiệu

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác quản lý KHCN, quan hệ quốc tế và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao.

QLKH

1. Công tác quản lý khoa học

1.1. Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo các giai đoạn dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

1.2. Quản lý theo dõi các nguồn kinh phí cho hoạt động KHCN.

1.3. Tổ chức cho giảng viên, sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; đề xuất thành lập các hội đồng thẩm định lựa chọn các đề tài đảm bảo tính hiệu quả và ứng dụng thực tiễn cao; hướng dẫn triển khai kế hoạch nghiên cứu các đề tài được duyệt; kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, theo dõi việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, kinh phí để tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ.

Tổ chức đánh giá nghiệm thu, xác nhận thanh quyết toán các đề tài theo đúng quy định; xác nhận kết quả cho các chủ đề tài; quản lý lưu trữ các sản phẩm KHCN, đề xuất kế hoạch chuyển giao công nghệ đối với các đề tài ứng dụng.

1.4. Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; cố vấn cho các đơn vị trong trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học và các hoạt động khoa học công nghệ khác. Tổ chức thi sinh viên giỏi, Olympic, Robocon,...

1.5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở trong và ngoài nước; tham mưu cho trường về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo; tham gia xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học.

1.6. Quản lý, lưu trữ các xuất bản khoa học của giảng viên, HSSV trong toàn trường; lưu trữ các đề tài nghiên cứu trong đào tạo đại học, sau đại học; xuất bản chuyên san KH&CN của trường.

1.7. Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác khoa học công nghệ của trường, thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đại học Thái Nguyên.

2. Công tác quan hệ quốc tế

- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong QHQT, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.

- Tìm hiểu các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, khoa học trên thế giới, để tham mưu tư vấn cho lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả; là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm.

- Phối hợp với Ban QHQT của Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu quan khác trong công tác hợp tác quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra; phối hợp với Phòng Tổng hợp chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế.

- Giúp việc lãnh đạo nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

- Tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của trường báo cáo Đại học Thái Nguyên


II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

 

STT

Họ và tên

(Có học hàm, học vị)

Chức vụ Ảnh cá nhân Điện thoại Email
1 PGS.TS Nguyễn Văn Huân Trưởng phòng nvhuan 0987 118 623 nvhuan@ictu.edu.vn
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng  

BinhND

 02083 904 335 ndbinh@ictu.edu.vn
3 ThS. Dương Thị Nhung Chuyên viên  qlkh 1 0888 949 066 dtnhung@ictu.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Trần Ánh Chuyên viên  qlkh 1 0985 211 290 ntanh@ictu.edu.vn
5 ThS. Bùi Phương Thảo Chuyên viên  qlkh 1 0868 069 887 bpthao@ictu.edu.vn
6 ThS. Trần Minh Thành Chuyên viên  qlkh 1 0979 046 855 tmthanh@ictu.edu.vn
7 CN. Đoàn Thị Thu Trang Chuyên viên  qlkh 1 0968 195 268 dtttrang@ictu.edu.vn

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KHCN&HTQT

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

PGS.TS Nguyễn Văn Huân

Trưởng phòng

 • Quản lý các hoạt động KHCN trong Nhà trường
 • Triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN
 • Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các CBVC thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động KHCN
 • Báo cáo hoạt động KHCN khi có yêu cầu từ Lãnh đạo, Nhà trường, ĐHTN, Bộ giáo dục…
 • Phụ trách các chương trình hợp tác, dự án KHCN với các Trường, Viện, doanh nghiệp, tổ chức trong nước
 • Phụ trách KĐCLGD tiêu chuẩn 18, 19, 23
 • Phụ trách lập dự toán kinh phí toàn bộ các hoạt động KHCN
 • Giảng dạy kiêm nhiệm tại Khoa HTTTKT
 
2 TS. Nguyễn Đức Bình Phó Trưởng phòng
 • Quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế của nhà trường
 • Triển khai, xay dựng kế hoạch, bacso cáo các hoạt động HTQT
 • Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các CBVC thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động HTQT
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, xúc tiến tuyển sinh LHS
 • Phụ trách KĐCLGD tiêu chuẩn 8 và 20
 • Phụ trách lập lự toán kinh phí toàn bộ các hoạt động HTQT
 • Giảng viên kiêm nhiệm tại Khoa CNTT
 • Hoàn thành các chuyên đề NCS
 

3

ThS. Dương Thị Nhung

Chuyên viên

 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Nhà nước, nghị định thư
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Đại học
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Sinh viên
 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp Cơ sở
 • Công tác Hội nghị, Hội thảo
 • Thu thập, lưu trữ các bài báo KHCN
 • Tính định mức và kết quả thực hiện giờ NCKH của cán bộ giảng viên trong trường
 • Công tác kiểm định chất lượng (tiêu chí 18,19,23)
 • Phối hợp Lập Dự toán năm  hoạt động KHCN
 • Công tác đăng ký quyền sở hữu trí tuệ
 • Xây dựng, Góp ý, điều chỉnh các quy định về KHCN
 

4

ThS. Bùi Phương Thảo

Chuyên viên

 • Công tác văn thư, lưu trữ công văn đến, công văn đi
 • Cập nhật các thông tin, số liệu về KHCN lên website
 • Quản lý email của phòng và thông báo các lịch họp cho lãnh đạo
 • Tổng hợp và đăng ký lịch tuần, lịch tháng
 • Theo dõi nhật ký hoạt động KHCN
 • Phụ trách quản lý trưng bày sản phẩm KHCN
 • Phụ trách và theo dõi hoạt động seminar khoa học
 • Theo dõi, hỗ trợ thủ tục cho cán bộ đi tham dự và báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước
 • Triển khai các cuộc thi
 • Hỗ trợ thủ tục cho CBGV và SV đi tham dự các cuộc thi
 • Triển khai các hoạt động về môi trường
 • Công tác thi đua, khen thưởng
 • Giải thưởng KHCN của sinh viên
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN
 • Phối hợp thực hiện báo cáo hoạt động KHCNkhi có yêu cầu từ Lãnh đạo, Nhà trường, ĐHTN, Bộ giáo dục…
 • Phối hợp thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục tiêu chí 18, 19, 23
 

5

ThS. Trần Minh Thành

Chuyên viên

 • Xây dựng kế hoạch đoàn vào - đoàn ra
 • Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế;

- Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, thực tập nước ngoài, học bổng nước ngoài;

- Xây dựng kế hoạch đoàn vào - đoàn ra;

- Phụ trách website tiếng Anh, cập nhật các thông tin HTQT lên website;

- Phối hợp quản lý LHS Lào và Campuchia;

- Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường;

- Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT;

- Phối hợp  triển khai các hội nghị, hội thảo;

- Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB.

 • Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ phòng và lãnh đạo nhà trường
 • Phụ trách liên kết đào tạo Quốc tế
 • Quản lý công tác trao đổi sinh viên IAESTE, thực tập nước ngoài, học bổng nước ngoài
 • Phụ trách website tiếng Anh, cập nhật các thông tin HTQT lên website
 • Theo dõi nhật ký hoạt động HTQT
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT
 • Kiêm nhiệm giảng dạy tại Khoa KHCB
 • Đi học nghiên cứu sinh tại Đại học Hà Nội
 • Tự ôn thi lại chứng chỉ ngoại ngữ 2 tiếng Trung HSK 3
 

6

ThS. Nguyễn Trần Ánh

Chuyên viên

 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
 • Quản lý đề tài KH&CN cấp tỉnh
 • Quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động KH&CN
 • Phụ trách các hoạt động KH&CN với các đơn vị trong nước (Tỉnh, Viện, Trường)
 • Phối hợp quản lý các chương trình hợp tác, dự án KH&CN với Trường, Viện, doanh nghiệp, tổ chức trong nước
 

7

CN. Đoàn Thị Thu Trang

Chuyên viên

 • Phụ trách LHS Lào và Campuchia
 • Phụ trách visa và hộ chiếu
 • Phối hợp lập dự toán kinh phí hoạt động HTQT
 • Phối hợp thực hiện báo cáo KĐCLGD tiêu chuẩn 8 và 20
 • Phối hợp đón tiếp các đoàn khách quốc tế
 • Phối hợp triển khai các hội nghị, hội thảo
 

 

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama