Left-Banner
Right-Banner

Thông tin tuyển dụng của công ty Meliasoft

Meliasoft - Công ty chuyên về phần mềm Kế toán quản trị Doanh nghiệp và định hướng lên ERP theo ý nghĩa Slogan của Công ty: "ERP của người Việt". Thành tích Meliasoft đạt được: 4 năm liền được trao tặng danh hiệu Sao Khuê Đã triển khai hơn 1000 KH trên toàn quốc .

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Attachments:
Download this file (Thong_bao_tuyen_dung MELIASOFT.doc)Thong_bao_tuyen_dung MELIASOFT.doc[ ]71 kB

Thông tin tuyển dụng của công ty Meliasoft

Meliasoft - Công ty chuyên về phần mềm Kế toán quản trị Doanh nghiệp và định hướng lên ERP theo ý nghĩa Slogan của Công ty: "ERP của người Việt". Thành tích Meliasoft đạt được: 4 năm liền được trao tặng danh hiệu Sao Khuê Đã triển khai hơn 1000 KH trên toàn quốc .

Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm

Attachments:
Download this file (Thong_bao_tuyen_dung MELIASOFT.doc)Thong_bao_tuyen_dung MELIASOFT.doc[ ]71 kB
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama