Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Lịch nghiệm thu đề tài cấp bộ "Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp"

 Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp và biểu diễn đồ họa 3D ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

- Mã số: B2016-TNA-27.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa.
- Tổ chức chủ trì: Đại Học Thái Nguyên.
- Thời gian nghiệm thu: 15h30', ngày 23/9/2018.
- Địa điểm: Phòng họp 411, nhà C1, trường Đại học CNTT&TT.

 

Pin It

Thông báo

Lịch nghiệm thu đề tài cấp bộ "Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp"

 Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống rút gọn văn bản, chuyển đổi cú pháp và biểu diễn đồ họa 3D ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

- Mã số: B2016-TNA-27.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa.
- Tổ chức chủ trì: Đại Học Thái Nguyên.
- Thời gian nghiệm thu: 15h30', ngày 23/9/2018.
- Địa điểm: Phòng họp 411, nhà C1, trường Đại học CNTT&TT.

 

Pin It