Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài xây dựng phần mềm diệt Vius ICTUAV

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm diệt Vius ICTUAV.

Mã số: ĐH2016-TN07-01

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Minh Đức

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1143/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Bảy ngày 03 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Pin It

Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài xây dựng phần mềm diệt Vius ICTUAV

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm diệt Vius ICTUAV.

Mã số: ĐH2016-TN07-01

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Minh Đức

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1143/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Bảy ngày 03 tháng 8 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama