Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại bảo tàng văn hoá các dân tộc việt nam tại thái nguyên

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ, ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên.

Mã số: B2017-TNA-56

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Sơn Thái

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1142/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Pin It

Thông báo

Thông báo nghiệm thu đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại bảo tàng văn hoá các dân tộc việt nam tại thái nguyên

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ, ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp trưng bày hiện vật tại Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên.

Mã số: B2017-TNA-56

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Sơn Thái

Quyết định thành lập Hội đồng: số 1142/QĐ-ĐHTN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Thời gian nghiệm thu: 15h00' - Thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, nhà C1, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama