Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo về việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp tháng 12-2019

 Nhà trường thông báo:  

- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 12-2019: 17h ngày 13-12-2019.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.

 

Pin It

Thông báo

Thông báo về việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp tháng 12-2019

 Nhà trường thông báo:  

- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 12-2019: 17h ngày 13-12-2019.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama