Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

 Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường vào bản dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn bản về Văn phòng đảng ủy, phòng 308 nhà C1 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/1/2020.

 

Pin It

Thông báo

Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

 Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong Nhà trường vào bản dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi bằng văn bản về Văn phòng đảng ủy, phòng 308 nhà C1 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/1/2020.

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama