Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Quyết định số 356/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 21/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT&TT về việc công nhận các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Pin It

Thông báo

Quyết định số 356/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 21/7/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT&TT về việc công nhận các danh hiệu thi đua cho các cá nhân và tập thể năm học 2019-2020

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Pin It

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama