Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo vè việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12-2020

Nhà trường thông báo: 

- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ 

Đợt tháng 12-2020: 17h thứ 2 ngày 07-12-2020.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271
Chú ý: 

-  Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.  

 

Thông báo

Thông báo vè việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12-2020

Nhà trường thông báo: 

- Hạn nộp đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ 

Đợt tháng 12-2020: 17h thứ 2 ngày 07-12-2020.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Kiều Thị Hương Lan- Điện thoại: 0208. 3846271
Chú ý: 

-  Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không còn trong quá trình học cải thiện.  

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama