Left-Banner
Right-Banner

Thông báo

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03-2021

Nhà trường thông báo: 
- Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 03-2021: Từ thứ 2 ngày 25/01/2021 đến 17h thứ 2 ngày 08/03/2021.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Phạm Việt Thắng- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không trong quá trình học cải thiện.  

Thông báo

Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 03-2021

Nhà trường thông báo: 
- Thời hạn nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên chậm tiến độ
 
Đợt tháng 03-2021: Từ thứ 2 ngày 25/01/2021 đến 17h thứ 2 ngày 08/03/2021.
Nơi nhận: Phòng 109 Nhà C1
Liên hệ: Phạm Việt Thắng- Điện thoại: 0208. 3846271

Chú ý: 

-             Sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp phải hoàn thành chương trình đào tạo và không trong quá trình học cải thiện.  

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama