Left-Banner
Right-Banner

Thư gửi sinh viên của thầy Hiệu trưởng

Năm học 2019 - 2020 là năm học đầy sự biến động và khó khăn, tuy nhiên các em đã vượt qua những thách thức một cách kỳ diệu bằng chính sự nỗ lực, sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, sự quyết tâm để vượt lên những điều kiện học tập phức tạp hơn. Thay mặt cho các thầy cô giáo của trường, thầy chúc mừng những thành tựu từ sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy.

Xem tiếp...

Thư gửi sinh viên của thầy Hiệu trưởng

Năm học 2019 - 2020 là năm học đầy sự biến động và khó khăn, tuy nhiên các em đã vượt qua những thách thức một cách kỳ diệu bằng chính sự nỗ lực, sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh, sự quyết tâm để vượt lên những điều kiện học tập phức tạp hơn. Thay mặt cho các thầy cô giáo của trường, thầy chúc mừng những thành tựu từ sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy.

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama