Left-Banner
Right-Banner

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 và K12

Sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường Thư viện đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc các nhóm ngành kĩ thuật khóa 11 và hệ thống thông tin kinh tế, quản trị văn phòng khóa 12. Đây là dấu mốc quan trọng kết thúc tốt đẹp một chặng đường phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng nghỉvà mở ra một tương lai sáng tạo mới của các tân kỹ sư, cử nhân trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Chương trình sự kiện “Sinh viên với Cách mạng Công nghiệp 4.0: Thực trạng và giải pháp”

Sáng ngày 03/6/2017, tại Hội trường Thư viện Đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã diễn ra Chương trình sự kiện “Sinh viên với Cách mạng Công nghiệp 4.0: Thực trạng và giải pháp” do Khoa CN Điện tử & Truyền thông kết hợp với Khoa Công nghệ thông tin và Khoa CN Tự động hóa đồng tổ chức.

Xem tiếp...

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định CLGD cấp cơ sở giáo dục

Sáng nay ngày 16/3/2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ĐH CNTT&TT) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục.

Xem tiếp...

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016

Thực hiện kế hoạch công tác đào tạo của nhà trường, ngày 25/6/2016 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện trong năm học 2015 – 2016 vừa qua, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo 2016 – 2017.

Xem tiếp...

Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo năm học 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 27/11/2015, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh, đào tạo của năm học cũ, đồng thời đưa ra các kế hoạch chiến lược trong công tác tuyển sinh và đào tạo của năm học mới.

Xem tiếp...

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015

Thực hiện kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn ngẫu nhiên các sinh viên năm cuối thuộc ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông tham gia hoạt động này.

Xem tiếp...

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên K11 và K12

Sáng ngày 17/6/2017, tại Hội trường Thư viện đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, tặng giấy khen cho các sinh viên có thành tích xuất sắc thuộc các nhóm ngành kĩ thuật khóa 11 và hệ thống thông tin kinh tế, quản trị văn phòng khóa 12. Đây là dấu mốc quan trọng kết thúc tốt đẹp một chặng đường phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng nghỉvà mở ra một tương lai sáng tạo mới của các tân kỹ sư, cử nhân trong thời gian tới.

Xem tiếp...

Chương trình sự kiện “Sinh viên với Cách mạng Công nghiệp 4.0: Thực trạng và giải pháp”

Sáng ngày 03/6/2017, tại Hội trường Thư viện Đa chức năng, Trường ĐH CNTT&TT đã diễn ra Chương trình sự kiện “Sinh viên với Cách mạng Công nghiệp 4.0: Thực trạng và giải pháp” do Khoa CN Điện tử & Truyền thông kết hợp với Khoa Công nghệ thông tin và Khoa CN Tự động hóa đồng tổ chức.

Xem tiếp...

Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định CLGD cấp cơ sở giáo dục

Sáng nay ngày 16/3/2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ĐH CNTT&TT) đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục.

Xem tiếp...

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016

Thực hiện kế hoạch công tác đào tạo của nhà trường, ngày 25/6/2016 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý và đào tạo năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá kết quả đã thực hiện trong năm học 2015 – 2016 vừa qua, đồng thời đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo 2016 – 2017.

Xem tiếp...

Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo năm học 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016

Sáng ngày 27/11/2015, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đào tạo 2014 – 2015 và định hướng năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh, đào tạo của năm học cũ, đồng thời đưa ra các kế hoạch chiến lược trong công tác tuyển sinh và đào tạo của năm học mới.

Xem tiếp...

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp 2015

Thực hiện kế hoạch đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015, Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn ngẫu nhiên các sinh viên năm cuối thuộc ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông Tin & Truyền Thông tham gia hoạt động này.

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama