Left-Banner
Right-Banner

525 SINH VIÊN THAM GIA BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ve kêu, phượng nở, một mùa khóa luận nữa lại đến. Trong 04 ngày (từ ngày 4-7/6/2020) 525 sinh viên hệ đào tạo chính quy K14 và K15 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tham gia bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Các sinh viên có khoảng thời gian là 10 phút để thuyết trình về đề tài của mình. Hội đồng giám khảo sau khi nghe các bạn sinh viên trình bày đã đưa ra các câu hỏi phản biện nhằm đánh giá toàn diện cả về hình thức, nội dung và ý thức trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đưa ra những góp ý nhằm giúp các em có những đề tài nghiên cứu tốt hơn sau này. Nhiều đề tài của các sinh viên đã được nhà trường và đặc biệt là các doanh nghiệp đánh giá rất cao.

"Thành công không phải là một đích đến, đó là một hành trình". Chắc hẳn, phía sau những cuốn Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp mới tinh tươm kia là biết bao nỗ lực, công sức và sự kiên chì mà các bạn sinh viên đã dày công nghiên cứu, học tập, sự tận tình dạy dỗ chỉ bảo của các thầy cô trong suốt bao nhiêu năm học.

Cảm ơn các bạn đã dành một phần tuổi trẻ cho ICTU. Chắc chắn những tâm huyết mà các thầy cô đã truyền kiến thức, truyền kỹ năng đến cho các bạn sẽ là hành trang vững chắc để các bạn thành công trên đường đời.

 *Một số hình ảnh bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên:

C:UsersASUSDesktop101237734_1617484195084276_2138547222497364569_o.jpg

C:UsersASUSDesktop101657733_1617484571750905_2866329446206769836_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102398059_1617485331750829_4179764810507893044_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102830482_1617484491750913_1178691096037030522_o.jpg

C:UsersASUSDesktop101969838_1617485015084194_5210407177160878467_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102666542_1617484671750895_7851417579405274350_n.jpgC:UsersASUSDesktop101086570_1617484351750927_8920227478512116469_o.jpg

Sinh viên bảo vệ đồ án tại các Hội đồng.

 

525 SINH VIÊN THAM GIA BẢO VỆ ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Ve kêu, phượng nở, một mùa khóa luận nữa lại đến. Trong 04 ngày (từ ngày 4-7/6/2020) 525 sinh viên hệ đào tạo chính quy K14 và K15 của trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tham gia bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Các sinh viên có khoảng thời gian là 10 phút để thuyết trình về đề tài của mình. Hội đồng giám khảo sau khi nghe các bạn sinh viên trình bày đã đưa ra các câu hỏi phản biện nhằm đánh giá toàn diện cả về hình thức, nội dung và ý thức trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời đưa ra những góp ý nhằm giúp các em có những đề tài nghiên cứu tốt hơn sau này. Nhiều đề tài của các sinh viên đã được nhà trường và đặc biệt là các doanh nghiệp đánh giá rất cao.

"Thành công không phải là một đích đến, đó là một hành trình". Chắc hẳn, phía sau những cuốn Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp mới tinh tươm kia là biết bao nỗ lực, công sức và sự kiên chì mà các bạn sinh viên đã dày công nghiên cứu, học tập, sự tận tình dạy dỗ chỉ bảo của các thầy cô trong suốt bao nhiêu năm học.

Cảm ơn các bạn đã dành một phần tuổi trẻ cho ICTU. Chắc chắn những tâm huyết mà các thầy cô đã truyền kiến thức, truyền kỹ năng đến cho các bạn sẽ là hành trang vững chắc để các bạn thành công trên đường đời.

 *Một số hình ảnh bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên:

C:UsersASUSDesktop101237734_1617484195084276_2138547222497364569_o.jpg

C:UsersASUSDesktop101657733_1617484571750905_2866329446206769836_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102398059_1617485331750829_4179764810507893044_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102830482_1617484491750913_1178691096037030522_o.jpg

C:UsersASUSDesktop101969838_1617485015084194_5210407177160878467_o.jpg

C:UsersASUSDesktop102666542_1617484671750895_7851417579405274350_n.jpgC:UsersASUSDesktop101086570_1617484351750927_8920227478512116469_o.jpg

Sinh viên bảo vệ đồ án tại các Hội đồng.

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama