Left-Banner
Right-Banner

Thư chào mừng của Thầy hiệu trưởng gửi tân sinh viên k17

Thay mặt cho hơn 400 cán bộ, giảng viên và hơn 5.000 sinh viên, học viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Thầy xin gửi tới các em Tân sinh viên K17 lời chào mừng trân trọng nhất!

Xem tiếp...

Thư chào mừng của Thầy hiệu trưởng gửi tân sinh viên k17

Thay mặt cho hơn 400 cán bộ, giảng viên và hơn 5.000 sinh viên, học viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU), Thầy xin gửi tới các em Tân sinh viên K17 lời chào mừng trân trọng nhất!

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama