Left-Banner
Right-Banner

THƯ NGỎ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 9 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (30/3/2011-30/3/2020)

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông! Trong bối cảnh toàn thể CBVC, NLĐ và sinh viên Trường ĐHCNTT&TT chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng với nhân dân cả nước và toàn thế giới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Xem tiếp...

THƯ NGỎ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 9 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG (30/3/2011-30/3/2020)

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông! Trong bối cảnh toàn thể CBVC, NLĐ và sinh viên Trường ĐHCNTT&TT chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng với nhân dân cả nước và toàn thế giới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Xem tiếp...

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama