Left-Banner
Right-Banner

NGHIÊN CỨU SINH VŨ ĐỨC THÁI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Ngày 17 tháng 12 năm 2011, NCS Vũ Đức Thái – Trưởng phòng QLKH&QHQT thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán học với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào CNN vào việc giải phương trình vi phân đạo hàm riêng" tại Viện Công nghệ thông tin - Viện KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Ban Giám hiệu nhà trường và đông đảo cán bộ giáo viên của trường đã tham dự. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-1_

Khai mạc buổi bảo vệ

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-2_

Các thành viên của Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-3

TS. Phạm Việt Bình, Hiệu trưởng thay mặt BGH nhà trường phát biểu chúc mừng NCS, cám ơn Hội đồng và các đại biểu tham dự.

NGHIÊN CỨU SINH VŨ ĐỨC THÁI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Ngày 17 tháng 12 năm 2011, NCS Vũ Đức Thái – Trưởng phòng QLKH&QHQT thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán học với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ ron tế bào CNN vào việc giải phương trình vi phân đạo hàm riêng" tại Viện Công nghệ thông tin - Viện KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Ban Giám hiệu nhà trường và đông đảo cán bộ giáo viên của trường đã tham dự. Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ.

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-1_

Khai mạc buổi bảo vệ

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-2_

Các thành viên của Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ

BV tien_si_Vu_Duc_Thai_-3

TS. Phạm Việt Bình, Hiệu trưởng thay mặt BGH nhà trường phát biểu chúc mừng NCS, cám ơn Hội đồng và các đại biểu tham dự.

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama