Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016

Với mục đích nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới được ban hành trong năm 2015, 2016; tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong trường, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật. Ngày 03/03/2016, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công đoàn nhà trường, Ban Tuyên giáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016.

tuyen truyen pho bien phap luat 1 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban tuyên giáo nhà trường; Th.S Nguyễn Hữu Thái – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên trong toàn trường.

tuyen truyen pho bien phap luat 2

Đ/c Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hội nghị

Đến tham dự và tuyên truyền tại Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên. Trong toàn bộ phần phổ biến kiến thức pháp luật của mình, đ/c Nguyễn Văn Hải tập trung vào phổ biến một số nội dung chính của luật Phòng chống tham nhũng; Bộ luật Lao động và luật Bảo hiểm xã hội, đây là những nội dung phù hợp với các đối tượng tham dự Hội nghị. Đ/c Hải cũng cho rằng, mỗi cá nhân cần nhận thức và hiểu được các nội dung trong luật để tránh vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.

Sau thời gian khẩn trương và nghiêm túc làm việc, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, hy vọng rằng với các hiểu biết về pháp luật đã tiếp thu được thông qua hội nghị, mỗi cán bộ viên chức và HSSV của nhà trường sẽ tiếp tục phổ biến và nhân rộng cho bạn bè, người thân để mọi người cùng hiểu biết và xây dựng một xã hội sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

 

Pin It

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2016

Với mục đích nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) mới được ban hành trong năm 2015, 2016; tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản đang có hiệu lực thi hành đến toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên trong trường, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật. Ngày 03/03/2016, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công đoàn nhà trường, Ban Tuyên giáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016.

tuyen truyen pho bien phap luat 1 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban tuyên giáo nhà trường; Th.S Nguyễn Hữu Thái – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên và đại diện sinh viên trong toàn trường.

tuyen truyen pho bien phap luat 2

Đ/c Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Hội nghị

Đến tham dự và tuyên truyền tại Hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên. Trong toàn bộ phần phổ biến kiến thức pháp luật của mình, đ/c Nguyễn Văn Hải tập trung vào phổ biến một số nội dung chính của luật Phòng chống tham nhũng; Bộ luật Lao động và luật Bảo hiểm xã hội, đây là những nội dung phù hợp với các đối tượng tham dự Hội nghị. Đ/c Hải cũng cho rằng, mỗi cá nhân cần nhận thức và hiểu được các nội dung trong luật để tránh vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết, dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.

Sau thời gian khẩn trương và nghiêm túc làm việc, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, hy vọng rằng với các hiểu biết về pháp luật đã tiếp thu được thông qua hội nghị, mỗi cán bộ viên chức và HSSV của nhà trường sẽ tiếp tục phổ biến và nhân rộng cho bạn bè, người thân để mọi người cùng hiểu biết và xây dựng một xã hội sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama