Left-Banner
Right-Banner

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp

ICTU chắp cánh cho các em bay cao, bay xa vươn tới những tương lai tươi sáng, sẽ không có gì dễ dàng đến nếu ta không nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách. Chúc các em dồi dào sức trẻ, năng động, sáng tạo và thành công, thành công ban đầu dù nhỏ cũng sẽ thêm sức manh và lòng tin để ta dám làm và làm nên nhiều thành công mới to lớn hơn.

Pin It

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp

ICTU chắp cánh cho các em bay cao, bay xa vươn tới những tương lai tươi sáng, sẽ không có gì dễ dàng đến nếu ta không nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách. Chúc các em dồi dào sức trẻ, năng động, sáng tạo và thành công, thành công ban đầu dù nhỏ cũng sẽ thêm sức manh và lòng tin để ta dám làm và làm nên nhiều thành công mới to lớn hơn.

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama