Left-Banner
Right-Banner

Một góc ICTU

Với quy hoạch tổng thể được phê duyệt 18,6 ha, khuân viên nhà trường đang từng bước hoàn thiện. Trong nhà trường bên cạnh các giảng đường hiện đại, còn có hồ sinh thái, sân bóng đá cỏ nhân tạo, kí túc xá sạch đẹp phục vụ người học.

nha C5

Pin It

Một góc ICTU

Với quy hoạch tổng thể được phê duyệt 18,6 ha, khuân viên nhà trường đang từng bước hoàn thiện. Trong nhà trường bên cạnh các giảng đường hiện đại, còn có hồ sinh thái, sân bóng đá cỏ nhân tạo, kí túc xá sạch đẹp phục vụ người học.

nha C5

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama