Left-Banner
Right-Banner

Ký túc xá

Ký túc xá của nhà trường được tổ chức Đông tây hội ngộ tài trợ, được xây dựng theo phong cách phương tây, cảnh quan sạch đẹp. Với 1600 chỗ ở ký túc xá cơ bản đáp ứng được nhu cầu ở nội trú của các em sinh viên.

ky tuc

Pin It

Ký túc xá

Ký túc xá của nhà trường được tổ chức Đông tây hội ngộ tài trợ, được xây dựng theo phong cách phương tây, cảnh quan sạch đẹp. Với 1600 chỗ ở ký túc xá cơ bản đáp ứng được nhu cầu ở nội trú của các em sinh viên.

ky tuc

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama