Left-Banner
Right-Banner

Giao ban công tác Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên tháng 6/2018

Chiều ngày 6/6/2018, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 6 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Yên – Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên của các trường Đại học thành viên.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9170.jpg

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác tháng 5/2018, dự kiến công tác tháng 6 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn - Hội Đại học và các trường thành viên. Theo đó, trong tháng 5/2018, Đoàn – Hội Đại học đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đến nay, đã có 7/10 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội; Thực hiện kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên các đơn vị cơ sở trực thuộc; Ban hành dự thảo hướng dẫn chấm điểm kết quả hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các cơ sở giáo dục thành viên bằng hệ thống phần mềm quản lý… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn – Hội thuộc các cơ sở giáo dục thành viên cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 5/2018.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9167.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Yên phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng đã thông qua 02 văn bản: “Quy định tổ chức đánh giá hoạt động cho Đoàn viên là học sinh, sinh viên hệ chúng quy Đại học Thái Nguyên” , “Hướng dẫn phân loại đoàn viên, bình xét đoàn viên ưu tí và phân loại tổ chức Đoàn theo năm học”. Đồng thời, thảo luận, đưa ra các ý kiến đánh giá, đề xuất thẳng thắn về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 5/2018. Từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện Hè, hoạt động thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 để làm sao hoạt động được tổ chức tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thực sự tạo sức lan tỏa và mang lại lợi ích cho người dân.

 

Pin It

Giao ban công tác Đoàn – Hội Đại học Thái Nguyên tháng 6/2018

Chiều ngày 6/6/2018, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp giao ban công tác tháng 6 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Yên – Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên của các trường Đại học thành viên.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9170.jpg

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo công tác tháng 5/2018, dự kiến công tác tháng 6 năm 2018 của Ban chấp hành Đoàn - Hội Đại học và các trường thành viên. Theo đó, trong tháng 5/2018, Đoàn – Hội Đại học đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đến nay, đã có 7/10 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội; Thực hiện kiểm tra công tác Hội và phong trào sinh viên các đơn vị cơ sở trực thuộc; Ban hành dự thảo hướng dẫn chấm điểm kết quả hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các cơ sở giáo dục thành viên bằng hệ thống phần mềm quản lý… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn – Hội thuộc các cơ sở giáo dục thành viên cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tháng 5/2018.

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9167.jpg

Đồng chí Nguyễn Đình Yên phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng đã thông qua 02 văn bản: “Quy định tổ chức đánh giá hoạt động cho Đoàn viên là học sinh, sinh viên hệ chúng quy Đại học Thái Nguyên” , “Hướng dẫn phân loại đoàn viên, bình xét đoàn viên ưu tí và phân loại tổ chức Đoàn theo năm học”. Đồng thời, thảo luận, đưa ra các ý kiến đánh giá, đề xuất thẳng thắn về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 5/2018. Từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện Hè, hoạt động thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 để làm sao hoạt động được tổ chức tiết kiệm, đạt hiệu quả cao, thực sự tạo sức lan tỏa và mang lại lợi ích cho người dân.

 

Pin It