ICTU hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2018

Thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, trong tháng 6/2018, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, “Tuần lễ Biển và Hải đảo VN”, Ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì Trẻ em năm 2018.

Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện môi trường do Liên hợp quốc phát động diễn ra vào ngày 5 tháng 6 hàng năm. Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, Công đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” đến cán bộ, viên chức, sinh viên thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ con người;Đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của an toàn vệ sinh lao động; Vận động cán bộ, viên chức, sinh viên tham gia trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp ở khu làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, ký túc xá sinh viên, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường…

C:UsersADMINAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.WordIMG_9508.jpg

Băng rôn “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc” nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam treo trước nhà làm việc C1.

Song song với các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường”, Ngày Môi trường Thế giới năm 2018, Công đoàn trường cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên nhà trường nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ biển đảo của Tổ quốc chủ đề “Cùng chung tay giữ lấy màu xanh của biển”; giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; Tuyên truyền về việc sử dụng, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, đặc biệt là rác thải nhựa và nilon; Vận động cán bộ, viên chức và sinh viên nhà trường tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lồng ghép bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và hải đảo của Tổ quốc gắn vào các nội dung chương trình đào tạo; Tổ chức tập huấn cho cán bộ công tác công đoàn nội dung về công tác bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ biển đảo VN hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2018 vào ngày 21/6/2018; Treo băng rôn, khẩu hiệu với chủ đề “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc” nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN, Ngày Đại dương Thế giới 08/6/2018.

Bên cạnh đó, trong tháng 6/2018, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018” như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, sinh viên tham gia thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, đặc biệt là các vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức lớp học năng khiếu vẽ và MC cho các cháu là con cán bộ, viên chức nhà trường trong dịp hè 2018; mỗi cán bộ, viên chức trích 1 ngày lương ủng hộ quỹ trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2018…

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho thiếu nhi, nâng cao ý thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.