Left-Banner
Right-Banner

Lãnh đạo đại học Thái Nguyên đến làm việc tại ICTU

Sáng ngày 26/7, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Cùng đi có GS.TS Đặng Văn Minh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đại diện, lãnh đạo các ban chức năng của Đại học.

Làm việc với đoàn, về phía nhà trường có: TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số phòng, khoa của trường.

TS. Nguyễn Văn Tảo trình bày báo cáo tại cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Tảo đã trình bày báo cáo về tình hình thực trạng của nhà trường hiện nay như: cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ giảng viên, công tác đào tạo đại học và sau đại học, công tác khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác thanh tra pháp chế, công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất… Đồng thời, đưa ra những khó khăn, vướng mắc của nhà trường đang gặp phải trong công tác tuyển sinh, công tác tài chính, thực hiện tái cấu trúc các đơn vị và Đề án vị trí việc làm. Dựa trên thực trạng hiện nay, thay mặt nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn còn gặp phải, góp phần xây dựng  và phát triển nhà trường nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung.

GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đưa ra những ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc mà nhà trường đang gặp khó khăn. Kết luận cuộc họp, GS.TS Phạm Hồng Quang nhấn mạnh: Nhà trường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực vào một số chương trình đào tạo mũi nhọn, phát triển mạnh dịch vụ nhằm biến công nghệ thông tin thành trụ cột trong toàn đại học, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu khoa học bám sát với nhu cầu thị trường và xây dựng hệ thống điều hành áp dụng công nghệ cao theo xu hướng công nghệ 4.0…

Thay mặt nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đồng thời gửi lời cảm ơn Đại học Thái Nguyên đã quan tâm đến các trường đại học thành viên nói chung và trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng.

 

 

Lãnh đạo đại học Thái Nguyên đến làm việc tại ICTU

Sáng ngày 26/7, đoàn công tác của Đại học Thái Nguyên do GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Cùng đi có GS.TS Đặng Văn Minh - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên và đại diện, lãnh đạo các ban chức năng của Đại học.

Làm việc với đoàn, về phía nhà trường có: TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số phòng, khoa của trường.

TS. Nguyễn Văn Tảo trình bày báo cáo tại cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Tảo đã trình bày báo cáo về tình hình thực trạng của nhà trường hiện nay như: cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ giảng viên, công tác đào tạo đại học và sau đại học, công tác khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác thanh tra pháp chế, công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất… Đồng thời, đưa ra những khó khăn, vướng mắc của nhà trường đang gặp phải trong công tác tuyển sinh, công tác tài chính, thực hiện tái cấu trúc các đơn vị và Đề án vị trí việc làm. Dựa trên thực trạng hiện nay, thay mặt nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo cũng đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn còn gặp phải, góp phần xây dựng  và phát triển nhà trường nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung.

GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Tiếp đó, cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đưa ra những ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc mà nhà trường đang gặp khó khăn. Kết luận cuộc họp, GS.TS Phạm Hồng Quang nhấn mạnh: Nhà trường cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực vào một số chương trình đào tạo mũi nhọn, phát triển mạnh dịch vụ nhằm biến công nghệ thông tin thành trụ cột trong toàn đại học, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu khoa học bám sát với nhu cầu thị trường và xây dựng hệ thống điều hành áp dụng công nghệ cao theo xu hướng công nghệ 4.0…

Thay mặt nhà trường, TS. Nguyễn Văn Tảo đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, đồng thời gửi lời cảm ơn Đại học Thái Nguyên đã quan tâm đến các trường đại học thành viên nói chung và trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nói riêng.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama