Left-Banner
Right-Banner

ICTU dưới góc nhìn báo chí

Cũng bởi những điểm nổi bật trong cảnh quan, khuân viên, chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn ngày càng đáp ứng được yêu cầu của xã hội, lần lượt các thế hệ sinh viên ra trường đã trưởng thành và gặt hái được rất nhiều thành công mà gần đây, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) được rất nhiều những cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đăng tải thông tin về nhà trường. Hi vọng một số trong rất nhiều những bài viết về trường dưới đây sẽ giúp các quý vị phụ huynh, các bạn tân sinh viên K17 sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về ICTU – ngôi trường chắp cánh những ước mơ.

- Khám phá trường Đại học Đặc sản của Thái Nguyên

http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/kham-pha-truong-dai-hoc-dac-san-cua-thai-nguyen-20160815092418199.htm

-  “Lò luyện giám đốc” ở xứ trà

http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/lo-luyen-giam-doc-o-xu-tra-20180727103234781.htm

- Sinh viên CNTT tốt nghiệp thu nhập 10.000 USD mỗi tháng

http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/sinh-vien-cntt-tot-nghiep-thu-nhap-10000-usd-moi-thang-2018033112130795.htm

- 6 lý do để bạn chọn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/6-ly-do-de-ban-chon-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-20150813124007456.htm

- Nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

https://10giosang.com/nguon-nhan-luc-cho-cach-mang-cong-nghiep-40-20180504190117171

- Cách mạng 4.0 và câu chuyện công nghệ thông tin

http://giadinhvaphapluat.vn/cach-mang-40-va-cau-chuyen-cong-nghe-thong-tin-p61955.html

 

ICTU dưới góc nhìn báo chí

Cũng bởi những điểm nổi bật trong cảnh quan, khuân viên, chương trình đào tạo gắn với yêu cầu thực tiễn ngày càng đáp ứng được yêu cầu của xã hội, lần lượt các thế hệ sinh viên ra trường đã trưởng thành và gặt hái được rất nhiều thành công mà gần đây, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) được rất nhiều những cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đăng tải thông tin về nhà trường. Hi vọng một số trong rất nhiều những bài viết về trường dưới đây sẽ giúp các quý vị phụ huynh, các bạn tân sinh viên K17 sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về ICTU – ngôi trường chắp cánh những ước mơ.

- Khám phá trường Đại học Đặc sản của Thái Nguyên

http://tuyensinh.dantri.com.vn/tuyen-sinh/kham-pha-truong-dai-hoc-dac-san-cua-thai-nguyen-20160815092418199.htm

-  “Lò luyện giám đốc” ở xứ trà

http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/lo-luyen-giam-doc-o-xu-tra-20180727103234781.htm

- Sinh viên CNTT tốt nghiệp thu nhập 10.000 USD mỗi tháng

http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/sinh-vien-cntt-tot-nghiep-thu-nhap-10000-usd-moi-thang-2018033112130795.htm

- 6 lý do để bạn chọn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

http://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/6-ly-do-de-ban-chon-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-20150813124007456.htm

- Nguồn nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

https://10giosang.com/nguon-nhan-luc-cho-cach-mang-cong-nghiep-40-20180504190117171

- Cách mạng 4.0 và câu chuyện công nghệ thông tin

http://giadinhvaphapluat.vn/cach-mang-40-va-cau-chuyen-cong-nghe-thong-tin-p61955.html

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama