Left-Banner
Right-Banner

Tập đoàn VNPT đến thăm và làm việc tại ICTU

Sáng 1/11, đoàn công tác của Tập đoàn VNPT gồm: ông Nguyễn Trường Luyện – đại diện Ban Nhân lực cùng các cán bộ của Tập đoàn, Công ty VNPT-IT và VNPT Thái Nguyên đã có chuyến thăm và làm việc tại ICTU. Đón tiếp và làm việc với đoàn có TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Đỗ Đình Cường - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa của Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Tảo nhấn mạnh ICTU là trường đại học đào tạo lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ theo định hướng ứng dụng. TS. Nguyễn Văn Tảo mong muốn có sự hợp tác với Tập đoàn VNPT trên các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn; phối hợp trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học – công nghệ; gửi các cán bộ, giảng viên đến tiếp tìm hiểu, học hỏi kiến thức thực tế tại VNPT và hợp tác với các chuyên gia VNPT trong công tác đào tạo sinh viên ICTU.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Đỗ Đình Cường đã giới thiệu một số nét cơ bản của ICTU với đoàn cán bộ Tập đoàn VNPT.

Tập đoàn VNPT cũng đánh giá rất cao nguồn nhân lực ICTU đào tạo và thực tế hiện nay có nhiều cán bộ nắm giữ những vị trí quan trọng đã có thời gian học tập và nghiên cứu tại ICTU. Hai bên thảo luận về nội dung hợp tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho VNPT/VNPT-IT và các VNPT Tỉnh/thành phố khu vực Miền núi phía Bắc và thảo luận về Chương trình “Học bổng cho sinh viên tài năng VNPT” mà VNPT/VNPT-IT có thể cấp cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4 củaNhà trường.

 

 

Tập đoàn VNPT đến thăm và làm việc tại ICTU

Sáng 1/11, đoàn công tác của Tập đoàn VNPT gồm: ông Nguyễn Trường Luyện – đại diện Ban Nhân lực cùng các cán bộ của Tập đoàn, Công ty VNPT-IT và VNPT Thái Nguyên đã có chuyến thăm và làm việc tại ICTU. Đón tiếp và làm việc với đoàn có TS. Nguyễn Văn Tảo – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Đỗ Đình Cường - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa của Nhà trường.

TS. Nguyễn Văn Tảo phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Tảo nhấn mạnh ICTU là trường đại học đào tạo lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ theo định hướng ứng dụng. TS. Nguyễn Văn Tảo mong muốn có sự hợp tác với Tập đoàn VNPT trên các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn; phối hợp trong nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học – công nghệ; gửi các cán bộ, giảng viên đến tiếp tìm hiểu, học hỏi kiến thức thực tế tại VNPT và hợp tác với các chuyên gia VNPT trong công tác đào tạo sinh viên ICTU.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Đỗ Đình Cường đã giới thiệu một số nét cơ bản của ICTU với đoàn cán bộ Tập đoàn VNPT.

Tập đoàn VNPT cũng đánh giá rất cao nguồn nhân lực ICTU đào tạo và thực tế hiện nay có nhiều cán bộ nắm giữ những vị trí quan trọng đã có thời gian học tập và nghiên cứu tại ICTU. Hai bên thảo luận về nội dung hợp tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực cho VNPT/VNPT-IT và các VNPT Tỉnh/thành phố khu vực Miền núi phía Bắc và thảo luận về Chương trình “Học bổng cho sinh viên tài năng VNPT” mà VNPT/VNPT-IT có thể cấp cho sinh viên năm thứ 3, thứ 4 củaNhà trường.

 

 

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama