Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản

Ngày 7/12, tại hội trường tầng 5 ICTU đã diễn ra Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản. Đến tham dự hội nghị có tổ công tác cùng toàn thể cán bộ giáo viên của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Khoa Khoa học cơ bản.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản

PGS. TS Phùng Trung Nghĩa – Trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông báo cáo tại Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông

ThS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông báo cáo tại Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông

 

TS. Vũ Chiến Thắng - Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông báo cáo tại Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông

TS. Trương Hà Hải – Trưởng khoa Khoa học cơ bản báo cáo tại Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản

TS. Nguyễn Thị Hải Anh – Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản báo cáo tại Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản

Mở đầu hội nghị đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đại diện tổ công tác. Tiếp đến, lãnh đạo Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Khoa Khoa học cơ bản đã báo cáo trong các lĩnh vực được phân công phụ trách; về việc thực hiện chương trình hành động, đánh giá hiệu quả công tác; những thành quả, những thế mạnh và hạn chế của bản thân trong thời gian qua.

Một số ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông

Một số ý kiến đóng góp của cán bộ giáo viên Khoa Khoa học cơ bản

Tiếp đến, hội nghị đã lắng nghe những ý kiến của các cán bội giáo viên của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Khoa Khoa học cơ bản. Nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao kết quả của lãnh đạo các Khoa đồng thời nhìn nhận lãnh đạo Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Khoa Khoa học cơ bản đã phát huy được năng lực, trí tuệ, đóng góp to lớn cho sự phát triển và lớn mạnh của các Khoa nói riêng và ICTU nói chung. Sau đó, Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Khoa Khoa học cơ bản.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm khách quan, dân chủ và công khai

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Công nghệ Điện tử & Truyền thông và Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác của Khoa Khoa học Cơ bản đã diễn ra thành công tốt đẹp theo đúng quy trình, quy định, khách quan, dân chủ và công khai.