Left-Banner
Right-Banner

Tết trồng cây mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại ICTU

Sáng ngày 10/2/2019, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi, trong không khí mừng Xuân mới và thực hiện chủ trương xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình Tết trồng cây.

TS. Nguyễn Văn Tảo; TS. Vũ Đức Thái và TS. Trương Hà Hải trồng cây trong khuôn viên trường.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong truyền thống của Việt Nam.

 

Hoạt động trồng cây tại chương trình

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Nhà trường luôn quan tâm và xây dựng môi trường sinh thái, khuôn viên nhà trường xanh – sạch – đẹp, điều đó cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường đối với việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống; thể hiện trách nghiệm, nghĩa vụ đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình Tết trồng cây năm nay đã góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao giá trị cảnh quan nhà trường đồng thời góp phần tạo động lực hoàn thành tốt công việc trong năm mới Kỷ Hợi 2019 cho cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường.

 

 

Pin It

Tết trồng cây mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại ICTU

Sáng ngày 10/2/2019, tức mùng 6 Tết Kỷ Hợi, trong không khí mừng Xuân mới và thực hiện chủ trương xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức chương trình Tết trồng cây.

TS. Nguyễn Văn Tảo; TS. Vũ Đức Thái và TS. Trương Hà Hải trồng cây trong khuôn viên trường.

Ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong truyền thống của Việt Nam.

 

Hoạt động trồng cây tại chương trình

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Nhà trường luôn quan tâm và xây dựng môi trường sinh thái, khuôn viên nhà trường xanh – sạch – đẹp, điều đó cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường đối với việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống; thể hiện trách nghiệm, nghĩa vụ đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Chương trình Tết trồng cây năm nay đã góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao giá trị cảnh quan nhà trường đồng thời góp phần tạo động lực hoàn thành tốt công việc trong năm mới Kỷ Hợi 2019 cho cán bộ, giảng viên và người lao động nhà trường.

 

 

Pin It