Left-Banner
Right-Banner

Chương trình tập huấn phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 18/6/2019, tại Hội trường Thư viện Đa chức năng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra chương trình tập huấn phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018. Tham dự chương trình có TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự trường; lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) nhà trường.

TS. Vũ Đức Thái triển khai các nội dung tại buổi tập huấn

Tại chương trình, TS. Vũ Đức Thái đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về việc kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm.

Các CBVC nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định có liên quan

Chương trình tập huấn đã giúp các CBVC nắm bắt các nội dung của Luật Quốc phòng năm 2018, vận dụng có hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Quốc phòng.

 

Pin It

Chương trình tập huấn phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày 18/6/2019, tại Hội trường Thư viện Đa chức năng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra chương trình tập huấn phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng năm 2018. Tham dự chương trình có TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự trường; lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) nhà trường.

TS. Vũ Đức Thái triển khai các nội dung tại buổi tập huấn

Tại chương trình, TS. Vũ Đức Thái đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018, các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật như: Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về việc kết hợp quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm.

Các CBVC nghe truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định có liên quan

Chương trình tập huấn đã giúp các CBVC nắm bắt các nội dung của Luật Quốc phòng năm 2018, vận dụng có hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Luật Quốc phòng.

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama