Left-Banner
Right-Banner

Tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ, hiệu quả trong công tác quản lý và đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018 – 2019

Chiều ngày 25/7/2019, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm của trường; hiệu quả trong công tác quản lý của cán bộ quản lý cấp khoa và đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018- 2019. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

C:UsersMyPCDownloadslinh chupIMG_9149.JPG

ThS. Phùng Thế Huân báo cáo kết quả khảo sát.

Tại buổi làm việc, ThS. Phùng Thế Huân – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ , giảng viên về hiệu quả trong công tác quản lý đối với cán bộ quản lý cấp khoa năm học 2018 – 2019; Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến người học về hiệu quả môn học học kỳ II, năm học 2018 – 2019; Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về đánh giá chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm năm học 2018 – 2019. 

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tham gia cuộc họp đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác lấy ý kiến đánh giá, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tiếp theo. 

C:UsersMyPCDownloadslinh chupIMG_9141.JPG

TS. Vũ Đức Thái phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, TS. Vũ Đức Thái nhấn mạnh, tại đợt khảo sát lần này, số lượng sinh viên tham gia đánh giá chưa nhiều nên kết quả khảo sát chưa thực sự đúng mức, vẫn còn tồn tại mức độ đánh giá chưa hài lòng. TS. Vũ Đức Thái cũng đề nghị trong thời gian tới phòng chức năng cần tham mưu kế hoạch khảo sát dài hơn, xem xét đối tượng khảo sát phù hợp, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. 

 

Pin It

Tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ, hiệu quả trong công tác quản lý và đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018 – 2019

Chiều ngày 25/7/2019, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm của trường; hiệu quả trong công tác quản lý của cán bộ quản lý cấp khoa và đánh giá hiệu quả môn học năm học 2018- 2019. Tham dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

C:UsersMyPCDownloadslinh chupIMG_9149.JPG

ThS. Phùng Thế Huân báo cáo kết quả khảo sát.

Tại buổi làm việc, ThS. Phùng Thế Huân – Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ , giảng viên về hiệu quả trong công tác quản lý đối với cán bộ quản lý cấp khoa năm học 2018 – 2019; Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến người học về hiệu quả môn học học kỳ II, năm học 2018 – 2019; Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của người học về đánh giá chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm năm học 2018 – 2019. 

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí tham gia cuộc họp đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong công tác lấy ý kiến đánh giá, đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện công tác này tốt hơn trong thời gian tiếp theo. 

C:UsersMyPCDownloadslinh chupIMG_9141.JPG

TS. Vũ Đức Thái phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, TS. Vũ Đức Thái nhấn mạnh, tại đợt khảo sát lần này, số lượng sinh viên tham gia đánh giá chưa nhiều nên kết quả khảo sát chưa thực sự đúng mức, vẫn còn tồn tại mức độ đánh giá chưa hài lòng. TS. Vũ Đức Thái cũng đề nghị trong thời gian tới phòng chức năng cần tham mưu kế hoạch khảo sát dài hơn, xem xét đối tượng khảo sát phù hợp, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. 

 

Pin It
texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama