Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2018 - 2019

Chiều ngày 28/8/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2018 – 2019. Đến dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

1

Toàn ảnh Hội nghị.

Năm học 2018-2019, toàn trường đã thực hiện được tổng số 91 đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp. Trong đó, có 05 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh, 10 đề tài cấp Đại học, 22 đề tài cấp cơ sở, 01 nhiệm vụ cấp cơ sở, 51 đề tài cấp sinh viên. Bên cạnh đó, nhà trường luôn luôn tạo điều kiện và khuyến khích các tác giả tham gia gửi bài, đồng thời hỗ trợ về mặt kinh phí cho các tác giả có báo cáo hay bài báo được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu. Vì vậy, trong năm học 2018 - 2019, toàn trường có 104 bài báo của cán bộ giảng viên được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị/hội thảo trong nước và quốc tế, trong đó có 10 bài được đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI và SCOPUS… Song song với đó, nhà trường đã tổ chức Hội thảo "Nghiên cứu phát triển ứng dụng IoT trong thực tiễn 2018 (ICTC 2018); tổ chức cuộc thi Sáng tạo KHCN lần thứ III dành cho sinh viên trong trường; hỗ trợ cho 07 lượt cán bộ giảng viên đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế; 37 lượt đi tham dự và báo cáo tại hội thảo quốc gia...

2

TS. Nguyễn Đức Bình – Phó trưởng phòng KHCN&HTQT báo cáo tổng kết NCKH năm học 2018 - 2019 và phương hướng trong năm học 2019 – 2020.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2018 – 2019, Hội nghị đã tiếp tục đề ra những phương hướng và kế hoạch thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học trong năm học tiếp theo.

3

TS. Vũ Đức Thái phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi lắng nghe đại diện phòng KHCN&HTQT trình bày báo cáo tổng kết, Hội nghị đã lắng nghe TS. Vũ Đức Thái triển khai những đổi mới trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của nhà trường trong thời gian tới. Trong đó, tập chung vào một số các giải pháp căn bản như: xây dựng các nhóm nghiên cứu, tổ chức semina hàng năm nhằm phát triển các nội dung học thuật; tiếp cận với các địa phương, xây dựng các dự án và chuyển giao KHCN; đề xuất dự án với các doanh nghiệp và kêu gọi nguồn đầu tư… Bên cạnh đó, TS. Vũ Đức Thái cũng đưa ra những quy định cụ thể về nhiệm vụ, định mức tính giờ cho hoạt động KHCN…

4

5

Lãnh đạo các Khoa trình bày chiến lược phát triển KH&CN trong thời gian tới.

Trong phần thảo luận, các cán bộ giảng viên, sinh viên đã tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề cần đổi mới trong các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tập thể tham gia NCKH…

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho tập thể Khoa Công nghệ Điện tử Truyền thông, 7 cán bộ giảng viên và 26 sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019.

6

7

8

9

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và tích cực tham gia hoạt động NCKH năm học 2018-2019.