Left-Banner
Right-Banner

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm học 2018 – 2019

Chiều 28/8/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý HSSV ngoại trú năm học 2018 – 2019.

Đến dự Hội nghị có TS. Đỗ Đình Cường – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Công tác HSSV; đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên; đại diện cơ quan công an và chính quyền địa phương.

11

TS. Đỗ Đình Cường phát biểu tại Hội nghị

Mở đầu hội nghị, TS. Đỗ Đình Cường đã cảm ơn các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2018 – 2019. TS. Đỗ Đình Cường cũng mong muốn tại Hội nghị sẽ nhận được những ý kiến đóng góp để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý sinh viên ngoại trú trong thời gian tới.

12

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, nhà trường có 3153 sinh viên chính quy ở ngoại trú, trong đó, có 372 sinh viên sống cùng gia đình, 2798 sinh viên ở trọ. Ngoài ra, có 1321 sinh viên liên thông, vừa làm vừa học ở ngoại trú. Tại Hội nghị, các đồng chí tham gia đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, những giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên ngoại trú. Trong đó, tập trung phối hợp cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá sinh viên ngoại trú và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý sinh viên.

13

Đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

14

Đại diện tổ dân phố số 5 – phường Tân Thịnh phát biểu tại Hội nghị.

15

Đại diện Công an thành phố Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên; công an thành phố Thái Nguyên, công an phường Tân Thịnh, công an xã Quyết Thắng và các tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý sinh viên. Đồng thời, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý như: cải tiến mẫu phiếu đăng kí ngoại trú, nâng cao các biện pháp giáo dục, tuyên truyền sinh viên trong việc tự bảo vệ tài sản cá nhân…

Để thực hiện tốt công tác quản ký sinh viên ngoại trú trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú; phổ biến, trao đổi và cung cấp cho sinh viên tình hình thực tế trên địa bàn nơi các em đang sinh sống; nghiên cứu, cải tiến công tác quản lý sinh viên ngoại trú hiệu quả hơn…

 

Hội nghị Tổng kết công tác quản lý sinh viên ngoại trú năm học 2018 – 2019

Chiều 28/8/2019, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý HSSV ngoại trú năm học 2018 – 2019.

Đến dự Hội nghị có TS. Đỗ Đình Cường – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Công tác HSSV; đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên; đại diện cơ quan công an và chính quyền địa phương.

11

TS. Đỗ Đình Cường phát biểu tại Hội nghị

Mở đầu hội nghị, TS. Đỗ Đình Cường đã cảm ơn các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2018 – 2019. TS. Đỗ Đình Cường cũng mong muốn tại Hội nghị sẽ nhận được những ý kiến đóng góp để thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý sinh viên ngoại trú trong thời gian tới.

12

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, nhà trường có 3153 sinh viên chính quy ở ngoại trú, trong đó, có 372 sinh viên sống cùng gia đình, 2798 sinh viên ở trọ. Ngoài ra, có 1321 sinh viên liên thông, vừa làm vừa học ở ngoại trú. Tại Hội nghị, các đồng chí tham gia đã thảo luận và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, những giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên ngoại trú. Trong đó, tập trung phối hợp cùng với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá sinh viên ngoại trú và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý sinh viên.

13

Đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

14

Đại diện tổ dân phố số 5 – phường Tân Thịnh phát biểu tại Hội nghị.

15

Đại diện Công an thành phố Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí đại diện Ban Công tác HSSV – Đại học Thái Nguyên; công an thành phố Thái Nguyên, công an phường Tân Thịnh, công an xã Quyết Thắng và các tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý sinh viên. Đồng thời, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý như: cải tiến mẫu phiếu đăng kí ngoại trú, nâng cao các biện pháp giáo dục, tuyên truyền sinh viên trong việc tự bảo vệ tài sản cá nhân…

Để thực hiện tốt công tác quản ký sinh viên ngoại trú trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú; phổ biến, trao đổi và cung cấp cho sinh viên tình hình thực tế trên địa bàn nơi các em đang sinh sống; nghiên cứu, cải tiến công tác quản lý sinh viên ngoại trú hiệu quả hơn…

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama