Left-Banner
Right-Banner

Nguyễn Đức Toàn - NCS đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại ICTU

Sáng ngày 15/09/2019, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường gồm 06 thành viên do GS.TS. Vũ Đức Thi làm Chủ tịch đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinhNguyễn Đức Toàn với đề tài “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”,chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số: 9480101. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Thế Hồng và TS. Nguyễn Văn Tảo. 

C:UsersMyPCDesktop70445705_1357662641066434_6113577859261923328_n.jpg

Sau khi nghe NCS Nguyễn Đức Toàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự đã tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn.

C:UsersMyPCDownloads70008943_512960749479680_5696522511752101888_n.jpg

TS. Đỗ Thị Bắc – Thư ký hội đồng nêu bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá khá cao kết quả mà Luận án đã đạt được và sự nghiêm túc, nỗ lực, cố gắng của NCS Nguyễn Đức Toàn trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. Với kết quả 06/06 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và đề nghị Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông công nhận trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn.

C:UsersMyPCDownloads70295711_380612172855856_2703779863856152576_n.jpg

GS.TS Vũ Đức Thi thay mặt Hội đồng đánh giá về Luận án.

Phát biểu sau buổi lễ bảo vệ, NCS Nguyễn Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ hướng dẫn, nhà trường và lãnh đạo các khoa, cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo mọi điều kiện để NCS hoàn thành Luận án.

C:UsersMyPCDesktop70505408_1357496421083056_7403658079314640896_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop70204549_1357496431083055_628387121660428288_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop71492198_1357496551083043_2378244647311900672_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop70372865_1357496914416340_5165093873071947776_n.jpg

NCS Nguyễn Đức Toàn nhận hoa chúc mừng từ Hội đồng đánh giá, lãnh đạo nhà trường và gia đình.

 

 

Nguyễn Đức Toàn - NCS đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại ICTU

Sáng ngày 15/09/2019, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường gồm 06 thành viên do GS.TS. Vũ Đức Thi làm Chủ tịch đã họp đánh giá luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinhNguyễn Đức Toàn với đề tài “Phát triển một số phương pháp bảo mật và xác thực thông tin”,chuyên ngành: Khoa học máy tính, mã số: 9480101. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Bùi Thế Hồng và TS. Nguyễn Văn Tảo. 

C:UsersMyPCDesktop70445705_1357662641066434_6113577859261923328_n.jpg

Sau khi nghe NCS Nguyễn Đức Toàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự đã tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn.

C:UsersMyPCDownloads70008943_512960749479680_5696522511752101888_n.jpg

TS. Đỗ Thị Bắc – Thư ký hội đồng nêu bản tổng hợp ý kiến đánh giá của các chuyên gia.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá khá cao kết quả mà Luận án đã đạt được và sự nghiêm túc, nỗ lực, cố gắng của NCS Nguyễn Đức Toàn trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. Với kết quả 06/06 phiếu tán thành, Hội đồng nhất trí thông qua và đề nghị Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông công nhận trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Toàn.

C:UsersMyPCDownloads70295711_380612172855856_2703779863856152576_n.jpg

GS.TS Vũ Đức Thi thay mặt Hội đồng đánh giá về Luận án.

Phát biểu sau buổi lễ bảo vệ, NCS Nguyễn Đức Toàn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ hướng dẫn, nhà trường và lãnh đạo các khoa, cùng toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã tạo mọi điều kiện để NCS hoàn thành Luận án.

C:UsersMyPCDesktop70505408_1357496421083056_7403658079314640896_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop70204549_1357496431083055_628387121660428288_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop71492198_1357496551083043_2378244647311900672_n.jpg

C:UsersMyPCDesktop70372865_1357496914416340_5165093873071947776_n.jpg

NCS Nguyễn Đức Toàn nhận hoa chúc mừng từ Hội đồng đánh giá, lãnh đạo nhà trường và gia đình.

 

 

chao tan sinh vien ictu

texas  texas ytc yokohama  header pgsm       texas ytc yokohama  header pgsm     okla  texas ytc yokohama